Debatt: ”Sommaren en studentplåga” – UNT

PUBLICERAT 17/7 2008

EKONOMI. Studenter ­riskerar att bli utan ­ledighet och ändå inte få tillräcklig ­ekonomisk avlastning ­under sommaren. Över hälften ­lever på föräldrarna. Regeringens studie­sociala utredning måste beakta ­deras oro för ekonomin, skriver företrädare för ­Uppsala studentkår.
I dag är det mitt i högsommaren, kanske är det fest i Folkets park, och Uppsalas studenter är lediga från sina ordinarie utbildningar­. Men sommaren är inte självklart en tid av välbehövd vila och paus från studierna.

För många studenter innebär sommarledigheten i stället mycket oro och stress på grund av ovisshet och ekonomiska problem.

Som student står man utan ordina­rie försörjning från CSN under sommar­månaderna­. Man faller dessutom mellan olika trygghetssystem, vilket ytterligare försvårar den ekonomiska situationen. Enligt a-kassan och försörjningsstödet erhåller studenter finansiering från CSN. Studiemedlet är dock kopplat till studierna och utbetalas endast under de veckor studierna pågår.

När studierna upphör tillfälligt under sommaren är det därför många studenter som står helt utan inkomst.

Den student som inte lyckas skaffa ett sommarjobb och därmed är arbetslös har inte rätt till a-kassa, då studerandevillkoret togs bort av regeringen 1 januari 2007. Trots att studenter betalar samma avgift till a-kassan som andra försäkringstagare har de därmed inte rätt att utnyttja a-kassa vid tillfällig arbetslöshet.

Studenter kan därför även känna sig tvungna att läsa sommarkurser som de inte har nytta av i sin utbildning för att klara sig ekonomiskt under sommaren.

Att lösa sin ekonomiska situation över sommaren innebär en stor stress för många studenter. Enligt en rapport som fackförbundet SIF (numera en del av Unionen) gav ut förra sommaren är en majoritet av studenterna oroliga över att deras ekonomi inte ska gå ihop under sommaren.
Så många som en fjärdedel av dem tvivlar på att pengarna kommer att räcka och över hälften bygger sin ekonomi på hjälp från exempelvis föräldrar. I en undersökning från Academic Work har sex av tio studenter arbete på sommaren. Hälften av studenterna i undersökningen menade att de skulle må psykiskt dåligt om de inte hade sommarjobb. Vikariat med kortare anställningar och timlön gör också att många av de studenter som arbetar har svårt att leva på sin sommarjobbslön.
Som student riskerar man både att bli utan ledighet under året och att inte få ekonomisk avlastning under sommarmånaderna.

Uppsala studentkår förutsätter att den parlamentariska kommitté som tillsatts av regeringen för att utreda den studiesociala situationen för studenter även beaktar den situation som nästan hälften av studenterna befinner sig i under sommarmånaderna. Att välja att studera får inte innebära att man utesluts från det övriga samhällets trygghetssystem. Studerande måste ha en rimlig möjlighet till ekonomisk trygghet också under den tid på året som de inte studerar.

Vi förväntar oss klara förbättringar då ­situationen i dagsläget är långt ifrån tillfredsställande.
En studiesocial utredning måste se till att minska studenters oro inför den egna ekonomin, och vi uppmanar därför utredningen att föreslå lösningar på detta för många studenter reella problem.

Malena Ranch
vice ordförande med studiesocialt ansvar

Klas-Herman Lundgren
ordförande

Daniel Fredriksson
vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar

Uppsala studentkår
UNT 17/7 2008