Debatt: ”Ännu brist på studentbostäder” – UNT

STUDENTBOSTÄDER. Den 4 augusti publicerades en artikeln på UNT:s hemsida med rubriken ”Höstens studenter garanteras bostad”.

Vi i Uppsala studentkår ifrågasätter påståendet. I artikeln säger Klas Säve-Söderbergh från Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder att ”ju enklare standard man accepterar desto lättare blir det att hitta en bostad”.

Förra veckan publicerade UNT en artikel där man berättade att kötiderna till hyresrätter fortfarande är långa, trots alla nybyggen.

Studentgruppen är väldigt heterogen. En femtedel av studenterna har barn, vilket gör att klassiska studentbostadsformer som korridorboende inte är en praktisk möjlighet för många.
Att då konstatera att studenter garanteras bostad med brasklappen att standarden avgör möjligheten tycker vi inte tar hänsyn till hur studentgruppen faktiskt ser ut.

Uppsala studentkår ser fortfarande stora problem i utbudet av studentboenden i Uppsala.
De flesta studentbostäder administreras utifrån olika kösystem, vilket de flesta av den växande studentgruppen internationella studenter inte vet om.

Uppsala studentkår får varje dag mejl och telefonsamtal från internationella studenter som är i akut behov av boende och inte ser någon lösning. Vi tittar nu på olika möjligheter till akutboenden för internationella studenter, men har i dagsläget ingen långsiktig lösning.
Uppsala studentkår tror att den bild som framhålls i UNT:s webbartikel tyvärr inte stämmer med verkligheten och underblåser en bild av att bostadsproblemen redan är lösta. Det är långt ifrån vår uppfattning.

Klas-Herman Lundgren
ordförande, Uppsala studentkår

Malena Ranch
vice ordförande

Daniel Fredriksson
vice ordförande