En dag då allt och inget hände

Idag var en dag då allt och ingenting hände. Det betyder att inget spektakulärt inträffade, men mycket annat. Dagen började med torsdagsmötet där alla rapporterade vad som hände i deras kårvardag, vilket kunde vara allt från receptionsanstormning för Karin och Anna-Pia till Kondoma Mera kampanjer mot recentiorer för Csilla. Ett arvoderadefika följde där vi pratade om vikten av formuleringar och efterrätter (se bilden). Sedan fortsatte dagen med budgetarbete. Detta innebar en massa springande med budgetar mellan rummen i korridoren för att förklara vad som behövs till kårens stor-budget och inte. Lunchen blev en rejäl baguette från Ohvandahls som ligger lägligt nära kåren. Sedan följde arbetet med verksamhetsplanen och då ett för dagen speciellt fokus på det riktigt luriga kårobligatoriet.

Uppsala studentkår är precis som andra kårer i Sverige hotade av ett eventuellt avskaffande av kårobligatoriet om inte tillräckliga ekonomiska statliga medel garanteras. Ett avskaffande kommer även att innebära stora interna förändringar och ett stort arbete för att behålla medlemmarna då man som kårmedlem inte alltid ser det som kåren är bäst på, nämligen att påverka universitetet angående utbildningarna och studiemiljön. För att hantera denna svåra fråga måste kåren nu lägga upp en god långsiktig strategi och dessutom göra en undersökning för att se hur många studenter som kan tänkas fortsätta vara medlemmar efter ett avskaffande. Sådan information behövs för planering men även för påverkansarbete. Det ska bli spännande att se vad som händer i höst, om läget är illa kommer kårer och nationer få det svårt att klara sig i framtiden. Frågan är då vem som skulle arrangera all studentmedverkan på universitetet? Nu har vi över 900 studentrepresentanter runt om på universitetet och många som arbetar arvoderat för att studenterna ska få en bra studietid med allt från att motverka diskriminering till att hitta bostäder. Vem ska ta hand om allt det om kåren inte längre har råd? Jag hoppas att regeringen tänker till lite om bidragen och följer utredningens rekommendationer.

Förutom kårobligatoriet skrev jag in lite om hållbar utveckling (kan man få universitetet att miljöcertifiera sig måntro?) och om mycket annat kring förbättrat engagemang på kåren och bättre närvaro på campus (ambulerande fika, åsiktstorg och informationsturer på campus?). Lite mejlande med PricewaterCoopers Öhrlings ledde till att jag kom ett steg närmare en färdig ekonomihandbok och en psykologstudent kom och pratade om en intressant dag de ska anordna. Per Löwdin som är vår doktorandombudsman var tillbaka på kåren och verkade redan ha många knepiga fall att ta tag i. Det gör han bra och han har även en enorm respekt på universitetet på grund av sin stora erfarenhet. Sedan blev det lite planering av kårens kräftskiva, vår internationellt ansvarige Stella kom in och var glad över en artikel i UNT där hon var med angående bostäder och plötsligt var dagen nästan slut.

Till slut fick man bege sig hemåt för de sista dusterna med ekonomin efter kvällsmaten, noterade att universitetet mejlar efter 20:00, de har nog också en del att stå i. Nu ska det bli faktiskt bli skönt med fredag. Imorgon är vi fulltaliga i presidiet igen också, då kan vi ta de sista dusterna med plan och budget, samt fika och gå på kräftskiva. Det ska bli skoj.