Debatt: ”Tänk nytt, Uppsala universitet­” – UNT

REPLIK. Uppsala studentkår är djupt bekymrad över innebörden i professor Staffan Westerlunds inlägg i UNT 12/11 angående Uppsala universitets (UU) och spe­ciellt juridiska fakultetens brister gällande hållbar utveckling. Kåren driver nämligen som en av sina huvudfrågor att universitetet ska integrera hållbar utveckling i undervisningen och därmed skapa ekologisk och social medvetenhet bland studenterna. Detta är dessutom helt i linje med vår rektors beslut 2006 om att hållbar utveckling som perspektiv och kunskapsinnehåll ska integreras i samtliga utbildningsprogram och i tillämpliga kurser.

Vi tycker att universitetets mål och strategier kan tolkas som om det innehåller hållbar utveckling, då de fastställer att universitetet ska bidra till ”en bättre värld” samt genom vissa referenser i brödtexten. I UU:s verksamhetsplan för 2009 står det dessutom att det är angeläget att universitetets lärare ska erbjudas utbildning om hur man kan integrera hållbar utveckling i kurserna, och att man vill ”skapa förutsättningar för en breddning av insatserna och ett fortsatt utvecklingsarbete”. Det viktigaste är dock hur universitetet nu väljer att arbeta med frågan, det måste nu kraftfullt visa att man menar allvar.

Att landets äldsta juridiska fakultet kan sätta högskolelagens hållbarhetsregel åt sidan anser vi synnerligen allvarligt. Att utbilda jurister och inte inkludera miljörätt och hållbar utveckling är katastrofalt, speciellt med tanke på hur deras synsätt kommer att påverka framtida juridiska fall gällande miljö och ­social rättvisa. Vi uppmanar därför universitetet att kräva att fakulteten redovisar vad man gjort och om det behövs ett akut åtgärdsprogram.

Uppsala universitet har faktiskt chansen att bli en föregångare inom hållbar utveckling. Framtidens studenter kommer att inkludera den aspekten när de väljer lärosäte. Vi hoppas att universitetet nu vågar ta initiativ och träda fram som en sann förebild gällande hållbar utveckling och visa att vi i Uppsala har ett nytänkande universitet som utbildar brett för en hållbar framtid. Det tjänar universitetet, studenterna och samhället på!

Uppsala studentkår
Klas-Herman Lundgren
ordförande

UNT 20/11 2008