Årsdagen av obligatorieutredningen

Idag släppte vi ett pressmeddelande från kåren med anledning av att det idag är ettårsdagen av den senaste kår- och nationsobligatorieutredningen, meddelandet går att läsa här.

Mycket som sägs där grundar sig i vad man kunde läsa i UNT den 11e, nämligen att Uppsalas riksdagsledamöter Cecilia Wikström (FP) och Lennart Hedquist (M) båda är beredda att än en gång rösta emot sina partier vid ett eventuellt dåligt förslag på ett avskaffande av kår- och nationsobligatoriet. Det tycker vi är ett glädjande besked.

UbboS.jpg

I pressmeddelandet säger jag följande om det hela;

– Det här visar på att det är en svår fråga där ideologi stångas mot funktionalitet, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala

studentkår. – Vi vill passa på att hylla Uppsalas riksdagsledamöter Cecilia Wikström (FP) och Lennart Hedquist (M), som vågar stå upp för studenternas rätt till inflytande över utbildningen och för studentnationernas bevarande. De har en sund inställning och förstår vikten av att behålla väl fungerande organisationer som studenterna själva byggt upp. Vi är även glada över att Wikström har lyft upp att föreningsfriheten i frågan faktiskt redan är p

rövad av Europadomstolen, som inte såg obligatoriet som något problem, säger Klas-Herman Lundgren.

Det ska bli spännande att se om det är i Uppsala som frågan även denna gång avgörs… I dagens UNT förs debatten vidare av flera studentförbund.

I gårdagens UNT kan man även läsa om att Högskoleverket skakas av avhopp, det verkar oroväckande hur man sköter vissa ärenden minst sagt.