Kåren, Leijonborg, Wikström och studenter om obligatoriet i lokal TV

Notera min ytterst förvirrade intervju här och läs mer samt se Wikström här. : )