Debatt: ”Klarläggande om studentkårens roll” – UNT

PUBLICERAT 21/2 2009

SVAR på Karin Nettelblads insändare 17/2.

KÅROBLIGATORIET. Kår- och nationsobligatoriet handlar inte endast om att bevara student- och nationslivet i Uppsala. Studentkårernas huvuduppgift är att organisera studenternas medverkan och inflytande på sin utbildning. Det tycker även Uppsala studentkårs medlemmar enligt vår senaste enkät.

Kårerna arbetar hårt för att påverka universitetet, högskolan samt lokala och nationella politiker för att kurser, utbildningar och utbildningspolitiken ska utvecklas med ett studentperspektiv. Detta har även distansstudenter med barn nytta av.

Dessutom arbetar vi på Uppsala studentkår kontinuerligt med just att nya­nsera bilden av studenten, för att visa att studenter i dag inte bara är barnlösa 20-åringar som bor i korridor. Uppsala studentkår har även arvoderade studenter, studiebevakare, runt om ute på universitetet för att samla upp åsikter lokalt och hjälpa studenter.

Dock är det svårt för en kår som arbetar med studiebevakning att nå de studenter som inte stött på några problem eller inte engagerar sig i studentfrågor. Därför är det inte heller underligt att valdeltagandet ofta är lågt.

Trots information på hemsidan och i tidningen Ergo, alla föreningar och arbetsgrupper som vi stöder ekonomiskt, campusnärvaro, alla utskickade nyhetsbrev, pressmeddelanden, insändare och debattartiklar kan vi inte nå ut till alla studenter.

Då måste det till ”billboards” och tv-reklam, och det har kårerna inte råd med. Studiebevakning och föreningsstöd är helt enkelt inte sexigt. Därför är det svårt att höja kårvaldeltagandet, men det är desto viktigare. Därför är det också viktigt att studentinflytandet behålls!

Kårobligatoriet är ett sätt att garantera en demokratisk plattform för studenternas självbestämmande, vilket behövs nu kanske mer än någonsin. Systemet som vi har det i dag fungerar bra, och det ger stora möjligheter till engagemang och förändring för den som vill. Att avskaffa det av ideologiska skäl vore tragiskt, att avskaffa det därför att man inte vet vad det innebär, katastrofalt.

Klas-Herman Lundgren
ordförande, Uppsala Studentkår