Doktorander lurade på hundratusentals kronor!

MeClock222.jpgI en färsk artikel i DN kan man läsa om hur 2 professorer vid Mälardalens högskola har lurat doktorander från Iran att betala hundratusentals för utbildning trots att den är gratis idag. Över 400 000 har tydligen drabbade doktorander betalat in till högskolan efter att deras professorer som skickat information till dem i Iran. Läs mer här. Det är ohyggligt att saker som detta får ske.

På SvD skriver man följande om den ökade graden övervakning i samhället: ”Med informationssamhället växer hotet mot vår integritet – men vi lämnar samtidigt ­självmant ut våra privatliv i allt större utsträckning. ­Frågan är om värdet av privatlivet – i sig en modern ­uppfinning – är på väg att devalveras”. Jag tycker detta blir än mer intressant om man kopplar det till utvecklingen som sker gällande ”cloud computing”. Denna utveckling leder snabbt mot att det mesta på din dator, inklusive programmen och all information, kommer att finnas online. T.ex. kommer Microsofts framtida operativsystem varaonlinebaserat, du har dina vänner på Facebook, du skaffar Mobile-Me konton, du har mejlen online, du lägger upp dokumenten på Google-docs osv. Därmed kommer övervakning allt lättare kunna ske allt mer omfattande i det nya digitala molnet… Läs mer om detta här.

Idag har jag åter skrivit om studentkårernas roll i UNT.

Annars är jag mest orolig angående autonomiutredningen som föreslår att frigöra högskolor och universitet från staten. När man plockar bort staten ur ekvationen om man frigör lärosätena så betyder det att man går från relationen stat-lärosäte-student till relationen lärosäte-student. Plötsligt blir det en tvåpartsrelation där den ena parten är väldigt mycket svagare och det blir svårare för studentrepresentanterna att påminna om statens styrning när lärosätet gör fel. Kan bli ruggigt om det går fel… Läs mer här om vad lärarna tycker via SULF.