Avtalsförhandlingar, inga pengar och anonyma tentor

Som vanligt har studera.nu inte fungerat väl vid sista ansökningsdagen till kurser, konstigt att man inte lyckas ordna det.

Idag har jag annars arbetat fram avtal för kåren med HÖRS, Volvo Green Car Drive samt Metro. Det gäller att få fram lite konkreta tjänster innan kårobligatoriet faller i juli 2010. Får se om det bland annat kan leda till lunchrabatter och annat gott. Jag har också plöjt igenom handlingar inför kommande möten. Dessutom har jag varit med på följande uttalande om den ekonomiska vårpropositionen som går att läsa här. Inga pengar till utbildningsresurser eller studenter.

Sedan har jag närvarat på kårvalsdebatt, det var intressant även om det var beklagligt att alla som debatterade var män!

Dessutom upptäckte jag mig själv i Aftonbladet idag gällande anonyma tentor som Uppsala universitet äntligen skall inför för salstentor under hösten. Detta efter åratal av påpekanden från Uppsala studentkår.  Beslutet innebär att man som student för en mer rättsäker bedömning och riskerna för diskriminering kommer att minska. Läs mer här!