Angående kårvalet och autonomi

Imorgon fram till kl 20 går det att rösta i Kårvalet för Uppsala studentkår. Jag hoppas att alla som är medlemmar och läser detta har röstat eller tänker att rösta. Man kan ibland tro att det inte spelar någon roll att rösta eller att kåren inte gör något som spelar någon roll. Detta är dock inte fallet. Det är kåren som universitetet lyssnar på när de vill veta vad studenterna tycker och det är i kårvalet som det väljs vilka som universitetet kommer att lyssna på under ett år. I kårvalet kan ni välja om ni tycker upphovsrätt, bibliotek, vänskapen med nationerna, pedagogiken, jämställdhet, hållbar utveckling eller många andra frågor är det som kåren skall arbeta lite hårdare med att driva mot universitetet och andra parter. Det är också kårvalet som indirekt bestämmer vad kåren skall skriva om i tidningarna och driva uppåt mot Sveriges förenade studentkårer (SFS), vilken är den part som regering & riksdag lyssnar på gällande studentfrågor.

Att man inte märker vad kåren gör beror ofta på att det är svårt att nå ut med information annat än via Ergo och hemsidan då kåren har 34000 medlemmar och det inte är populärt om man försöker massmejla och inte ekonomiskt hållbart att stå på campus hela dagarna. Det beror också på att många frågor tar flera år att driva igenom och det görs på möten med universitetet eller genom remissvar och skrivelser. Det är få saker som avgörs i helhet i fullmäktige, som mer är platsen för debatten (vilken ibland kan kännas lite för okonkret, men det beror också på att fullmäktige ska vara visionärt och debattera medan styrelsen är praktiskt och operativ och tar tag i de konkreta sakerna). Dock händer det små små saker hela tiden via kårens alla representanter, det är lite som när vatten urholkar en sten. Vi får in skrivningar i verksamhetsplaner, vi för upp hållbar utveckling i utbildningen (fick precis cred från en lärare om att det nog var vi på kåren som fått universitetet att ta upp frågan på allvar igen) osv. Varje gång jag påpekar vikten av att en professor måste ha pedagogisk kompetens vid en anställning på ett rektorssammanträde är det en liten påminnelse om att studenterna tycker det är viktigt, varje gång en studentrepresentant i en grupp lyfter studentperspektivet på en fråga är det en påminnelse om att studenterna faktiskt tycker saker.

Dessutom är det via kårvalet som det i slutändan bestäms om kåren skall satsa arvoderingar på en internationellt ansvarig, en jämlikhetsansvarig eller driva projekt om studenters sexuella hälsa eller något helt nytt! Det är även indirekt där som det avgörs om vi ska ha en reception, om vi ska ha stödfunktioner för studenter som behöver hjälp, om vi ska ha en central kår eller avdelningar på campus osv.

Rösta därför på www.karvalet.nu. Själv tillhör jag Uppsala universitets studenter och har bestämt vad jag ska rösta på, men rösta på det ni finner lämpligt för just er!

Jag hoppas också att det kan bli en rimligare fördelning i styrelsen än i kårvalsdebatten där alla partirepresentanterna var män! Det kändes beklagligt! Dock var det trevligt att debatten var i en öppen lokal på Engelska parken och därmed hade många besökare.

Idag kunde man även läsa en sågning från allianshållet angående autonomiutredningen som kritiseras för att centralisera makt istället för att ge friare forskning, läs mer på UNT. Kårens remissvar på utredningen kan ni läsa här.

Angående striden om internet kan man läsa denna intressanta artikel på DN. Det är verkligen oroande vilket storebrorssamhälle som kanske kommer att formas.