Fler utbildningsplatser är bra, men ge dem god kvalitet också

Nu har vi på SFS och även bland annat Anna Ekström på SACO kommenterat Björklunds förslag om fler utbildningsplatser;

Pressmeddelande från SFS:

Folkpartiets ledare Jan Björklund har i sitt sommartal lovat att verka för 10 000 nya utbildningsplatser vid högskolor och vuxenutbildningar. Detta för att ge fler möjlighet att komplettera eller läsa in kurser i finanskrisens eftersvall. Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS), finner detta mycket positivt men befarar även kvalitetsbrister om inte anslagen per plats samtidigt höjs drastiskt.

– Det är positivt att Björklund väljer att strida för en satsning på fler utbildningsplatser nu när söktrycket till högskolan snabbt stiger. Platserna kommer verkligen att behövas då stora kullar av 90-talister vill börja studera samtidigt som arbetslösheten stiger. Dock behövs resurserna per plats nästan fördubblas om det ska bli bra utbildningar för studenterna, säger Klas-Herman Lundgren.

Resurserna för den högre utbildningen har urholkats med åren, vilket bland annat lett till allt sämre lärarkontakt i undervisningen. Detta har påvisats bland annat i en rapport från Högskoleverket som konstaterar att resurserna per student som lärosätena har idag ligger kvar på samma nivå som 1998. Detta påverkar starkt utbildningarnas kvalitet.

– Vi tror att en tydlig resursförstärkning behövs till utbildningarna. Utan en sådan kommer platserna, nya såväl som gamla, att lida brister i kvaliteten. Pengar behövs för att studenterna ska få undervisningstid med sina lärare och för att främja god pedagogik. Vi på SFS vill se minst 15 timmars lärarledd tid i veckan. Ökade resurser kan dessutom öka studenternas möjligheter att fullfölja sina studier, oavsett bakgrund, säger Klas-Herman Lundgren.