SFS kommentarer på regeringens budgetproposition

Varje år kommenterar Sveriges förenade studentkårer, SFS, regeringens
budgetproposition ur ett studentperspektiv. I kommentarerna får du reda
på hur studenternas situation ser ut, och hur utbildningssystemet utvecklas
samt vad vi studenter faktiskt tycker är bra och dåligt i budgetpropositionen.

Här kan du läsa SFS kommentarer på budgetpropositionen.

Det vi ser som ett större problem är att utbildningssektorn ofta får lida då den har svårt att få pengar eftersom den lätt blir nedprioriterad av politiker. Men jag hoppas på fina vallöften från alla partier. : )