1 december, en vanlig dag på SFS

En dag på SFS

Nu är det december och månaden började speciellt. En språngmarch för att hinna med ett tidigt pendeltåg till Stockholm från Uppsala för att vara med på veckomötet på SFS kansli visade sig vara förgäves. Först signalfel i Märsta men sedan gasläcka på vägen in till Stockholm ledde till att konduktören utropade att nu blir ny ankomsttid 2 timmar senare. Lite spännande för ett tåg vars restid är 35 minuter. Tur nog fick vi gå av tåget och vandra i regnet till Kista för att ta tunnelbanan in till staden. Samtidigt hade jag telefonmöte med kanslichefen Sofia och vice ordförande Robin angående alla ärenden att bocka av på att-göra-listan och ramlade sedan in precis vid starten på veckomötet. Sedan blev det kommunikations-påverkans-generalpresidiemöte innan lunch för att diskutera hur SFS kvalitetsmanifest ska lanseras till våren i reviderad form och hur vi ska agera gällande resurser, obligatoriet och studieavgifter under december. Sedan 30 minuter vid mejlen. Noterade att Gotlands studentkår Rindi beslutat sig vara kvar i SFS, att några tidningar ville ha artiklar, att det fanns underlag att läsa, frågor från Högskoleverket och politiker samt ett SFS nyhetsbrev att korrekturläsa. Efter det snabb lunch och resa till Örebro för att presentera SFS, årets verksamhet och SFS framtid för Örebros studentkårs fullmäktige. Resan gick även åt att stämma av hur Robin haft det på den europeiska studentrörelsens styrelsemöte som varat i en vecka och hur vi ska driva valkampanjen till våren, samt vilka kårer som hört av sig gällande besök.

Presentationen i Örebro gick bra och det var kul att höra hur SFS intresserade de var. De röstade enhälligt för att vara kvar nästa år i SFS och verkade taggade att fortsätta vara drivande gällande SFS fokusfrågor. Nu är den tid där kårerna får bestämma studentrörelsens framtid på det nationella planet, så det gäller att ta chansen för alla kårer att påverka.

orebro

Sedan blev det tåg och buss hemåt med mejlkollande och prat med Robin för att sedan dimpa ner hemma i Uppsala ungefär halv tolv.

Studieavgifter

SFS har nu lanserat ett nytt underlag gällande problemen med studieavgifter som gått iväg till nyckelpersoner i Riksdagen och på andra håll. Nerkes Allehanda har även skrivit en intressant ledare om studenter och vikten att inte slå dövörat för studentkrav.

Kårobligatoriet

Kan för er som är kåraktiva även tipsa om att SFS omställningsstöd för studentsammanslutningar nu även finns på Facebook för en löpande uppdatering av vad som händer på obligatoriefronten. Titta här.

Den första mediala debatten mellan ett lärosäte och studentkår har även börjat, se här. Problemet när staten inte fördelar medlen är att olika kårer riskerar att få olika mycket beroende på förhandlingsläge och förutsättningar. Inför nästa val måste partierna lova att se över den situation som uppkommit.

Resurser och lärarledd tid

En kommande regering måste lägga fram en långsiktig plan för nya ekonomiska medel till utbildning på grund- och avancerad nivå med syfte att säkerställa ett minimum på 15 timmar lärarledd tid per vecka och en högre utbildningskvalitet med god pedagogik och bra arbetsbelastning för studenterna. Idag tynar resurserna kraftigt. Ungefär 30 % har de minskat för grundutbildningen sedan början på 90-talet och det är ett välkänt problem.

TCO släppte nyligen en rapport om problemet med bristen på lärarledd tid. Där skriver TCOs ordförande Sture Nordh i inledningen att TCO och Sveriges förenade studentkårer driver kravet på mer lärarledd tid tillsammans. Här är en artikel i SvT om det och här är ett av pressmeddelandena.  TCO har funnit i sin undersökning att över hälften av studenterna får mindre än nio timmars undervisning i veckan och att tre av tio heltidsstudenter har mindre än sex timmars lärarledd undervisning i veckan. Ska bli intressant att se om Tobias Krantz reagerar på detta i kvalitetspropositionen i vår.

Tid för diskussion och kritiskt tänkande riskerar att försvinna som det är idag. Kontakten mellan student och lärare är exceptionellt viktig för att ge en hög kvalitet på utbildningen och inte endast faktainlärning. Samtidigt saknas dessutom resurser för andra viktiga aspekter som arbetslivsanknytning, breddad rekrytering och internationalisering. Därför måste denna resursbrist åtgärdas innan det är för sent. I Malmö har studenterna nu börjat demonstrera, så tydligt börjar problemet nu ta sig uttryck.

Här är också en artikel i Universitetsläraren om att lärare via SULF (Sveriges universitetslärarförbund) och SFS är överens om mer lärarkontakt i undervisningen.

Övrigt

I helgen blev jag uppringd på mitt privata nummer av DN:s jourjournalist, lite oväntat. Detta utifrån att reglerna för sjukpengar riskerar att ändras så det slår hårt mot studenter. Här är artikeln som kom ut av det hela, och en uppföljning i Expressen här.