Debatt: ”Avgifter ger sämre studiekvalitet” – Sydsvenskan

Publicerad 23 januari 2010

Istället för att avgiftsbelägga högskolestudier måste regeringen satsa på att förbättra utbildningssystemet, skriver Klas-Herman Lundgren, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Studieavgifterna som regeringen planerar införa för utomeuropeiska studenter skulle vid fullt genomslag, enligt regeringens mycket optimistiska framskrivningar, ge ynka en tiondel av de kvalitetspengar som behövs för att åtgärda de mest akuta bristerna i den svenska högskolan.
Därför behöver regeringen istället ta sitt ansvar och genomföra en kvalitetsinriktad grundutbildningsreform som säkerställer ett minimum om 15 timmars lärarledd undervisningstid per vecka i utbildningen.

Detta skulle ge ökad utbildningskvalitet bland annat genom att öka genomströmningen, effektivisera studietiden, förbättra förberedelserna inför ett modernt arbetsliv och bredda mångfalden inom den högre utbildningen.

Kostnaden skulle bli en successiv infasning med 0,5 miljarder kronor årligen, fram till en nivå på 2 miljarder per år 2014 – totalt en kostnad på 5 miljarder kronor för nästa mandatperiod. Det är endast en tredjedel av kostnaden för regeringens forskningsproposition. Pengarna finns, det handlar om prioriteringar.

Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz (FP) mantra i avgiftsfrågan har varit att Sverige skall konkurrera med kvalitet, inte med gratis utbildningar.

Något han troligen kommer att upprepa när regeringens proposition med förslaget till studieavgifter för utomeuropeiska studenter presenteras. Paradoxen är dock att Krantz vill skaffa pengar till grundutbildningskvaliteten genom att införa studieavgifter. Med andra ord antar Krantz att utomeuropeiska studenter kommer att välja den högre utbildningen i Sverige, även om den kommer att kosta omkring 70 000 kronor per år – samtidigt som han erkänner att utbildningen har allvarliga kvalitetsbrister.

Det är ju därför som studieavgifterna skall införas, det framgår av regeringens budgetproposition för 2010.

I samma veva rensar regeringen med Krantz i spetsen, under förevändning att vilja ta del av den internationella marknaden för utbildning, med sitt avgiftsförslag indirekt bort hindren för att i framtiden kunna ta ut studieavgifter även av svenska studenter.

I alla europeiska länder som infört avgifter för internationella studenter före 2006 har avgifter sedan införts för landets egna studenter.

Dessutom äventyrar avgifterna internationaliseringen av den högre utbildningen, trots att alla är överens om att internationalisering ger ökad utbildningskvalitet.

Detta kommer att ske när antalet utomeuropeiska studenter 2011 minskar till ungefär 1 600 studenter, enligt regeringens egna beräkningar, förutom de studenter som regeringen vill finansiera via stipendier. Detta skall jämföras med dagens ungefär 10 000 utomeuropeiska studenter.

Sveriges förenade studentkårer säger nej till ogenomtänkta avgifter, men ja till satsningar på ett bättre utbildningssystem för kunskap, kvalitet och konkurrenskraft.

KLAS-HERMAN LUNDGREN