Kvalitetskaoset fortsätter

Anders Flodström gick igår ut i Ny teknik om kvalitetssystemet där han noga poängterar att han inte stödjer delar av regeringens förslag, ”Men att begränsa utvärderingssystemet till endast de självständiga arbetena likställer bra studenter med bra utbildning. Det kan jag inte stå bakom.”

Igår kastade sig även Socialdemokraterna in i kvalitetsdebatten på Newsmill där de även levererade några vaga men intressanta vallöften som vi tar med oss i debatterna inför valet; ”Vi socialdemokrater vill utfärda ett nytt löfte: vi kommer inte bara att satsa mer än de borgerliga. Vi kommer att lyssna mer också.”

I Sydsvenskan fick Krantz även en skarp och kritisk slutreplik från Lunds universitet och Göteborgs universitet samt studentkårerna där, ett tänkvärt citat;

”Men argumenten blir inte bättre av att de upprepas. Krantz hänvisar till att förankringsarbetet pågått i flera år. Ja, det stämmer. Men varför lägger då departementet ett annat förslag än det som bygger på departementets egna direktiv och är frukten av en grundlig förankringsprocess bland lärosätena?”

Gällande autonomiförslaget dök SFS upp en del i media, men värt att se var också DNs ledare som tog upp liknande saker som sektorn, vikten av kollegial medverkan i styrningen samt att lärare både borde undervisa och forska.