Mötet bakom stängda dörrar

Förra veckan den 22 april skedde en sluten hearing i Riksdagens utbildningsutskott av minister Tobias Krantz. Utfrågningen gällde det förslag som lagts fram angående på nytt system för att mäta kvalitet i den högre utbildningen och fördela vissa resurser via det. Det är alltså ett system som kommer att styra hur våra framtida utbildningar kommer att se ut genom att premiera vissa aspekter men inte andra. Ni som har följt min blogg eller SFS nyheter vet sedan tidigare vad det rör sig om. Annars finns bakgrunden att läsa här och här. Kortfattat rör det sig om att Högskoleverkets förslag inte gillades av utbildningsdepartementet som gjorde om det bakom stängda dörrar. Sedan lades det fram under oklar beredning och med en tämligen upprörd högskolesektor som mottagare. Högskoleverkets sammanställning av skillnaderna mellan förslagen finns här.

Utbildningsutskottet bestämde sig att ha en stängd utfrågning istället för en offentlig, efter en vad jag har hört upprörd diskussion. Till den stängda utfrågningen var SFS, som en av få parter, inbjudna. De andra var Högskoleverket, SUHF, rektorerna för Lund och Stockholms universitet, Sveriges universitetslärarförbund (SULF) samt ministern. Det var en intressant hearing där det visade sig att SFS, SUHF, lärosätena och SULF hade en hel del att säga gällande kvalitetssystemet och processen. Vi och flera andra aktörer hade hoppats på att utskottet hade följt upp ärendet med ytterligare möten eller uppmaningar till departementet, då det tydligt framkom att sektorn och departementet är oense om propositionen och dess implementering. Det verkar dock som om det inte blir av, vilket är synd. Här hade utbildningsutskottet verkligen behövt ta sitt ansvar.

Nu får vi hoppas på att departementet kan ha förtroende för sin expertmyndighet och då kan låta den och sektorn implementera propositionen i lugn och ro. Om det inte blir så kommer systemet aldrig att få bra fotfäste i högskolesektorn och inte heller den politiska förankring som behövs för att förslaget ska kunna bli långlivat. SFS kvarstår vid sina tidigare synpunkter gällande förslaget och framförde dem självklart på mötet.

För de som vill se några citat från hearingen så har jag märkt att det flöt ut en del Twittermeddelanden från det stängda mötet från utskottsledamöter.

Här är några av dem som jag fångade upp, ni kan hitta alla om ni letar på hashtaggen #kvutf. Kom ihåg att de självklart är politiskt färgade och inte kommer från SFS.

SUHF visar tydligt hur regeringens förslag antingen inte handlar om kvalitet eller motverkar breddad rekrytering. #kvutfr

SFS kritiska till processen. Dep sa inte vad de ville för att sedan överraska alla med PowerPoint strax innan man la sitt förslag. #kvutfr

SULF tycker inte regeringens arbete varit seriöst. Menar att det inte fungerar med icke-förankrat förslag. #kvutfr

SUHF verkar i allt väsentligt hålla med Universitetskanslern. Kritisk mot att bara titta på examensarbeten. #kvutfr

Universitetskanslern sågar regeringens process. Synd att inte kommer ut till allmänheten eftersom borgarna vill hålla allt hemligt. #kvutfr

Tobias Krantz (FP) verkar uppenbart pressad på utbildningsutskottets kvalitetshearing. #kvutfr

Statssekr verkar till skillnad från sektorn tycka att de inte gjort några större ändringar. Varför då hafsa fram ändringarna? #kvutfr

Efter mötet blev även Tobias KU-anmäld av Marie Granlund från Socialdemokraterna, ni kan läsa om det här och här.