Valkampanj och SFS fullmäktige 2010

Nu var det dags igen för lite blogginlägg. Tyvärr är tiden lite knapp för att hinna blogga om allt som händer.

Bättre grundutbildning – bättre välfärd!


Nu har vi på SFS lanserat vår kampanj inför valet. Vi vill se en satsning på en hög utbildningskvalitet under nästa mandatperiod, för att skapa internationell konkurrenskraft, bra utbildningar och en bättre välfärd. förslag är en nödvändig successiv resurssatsning på grundutbildningen, med 5 miljarder kronor i totalkostnad under kommande mandatperiod genom en kvalitetsreform. Dessa medel ska användas till att öka den lärarledda tiden, minska antalet studenter i undervisningsgrupperna, ge lärarna rimlig tid för förberedelse av undervisningen, återkoppling till studenterna och forskning samt öka andelen disputerade lärare fram till 2014.

Nu återstår att se om våra politiker kommer att våga satsa långsiktigt eller ej. Det gäller att förstå att högre utbildning är helt vitalt i vårt samhällssystem. Vi har hört löften om att grundutbildningen är prioriterad för en kvalitetsreform från Tobias Krantz och de rödgröna har en satsning i skuggbudgeten. Ingen av sidorna har dock ännu ett tydligt löfte på den nivå som behövs, enligt oss och ett flertal studier och utredningar.

Webbplattformen finns på www.battregrundutbildning.nu. Sidan har en hel del interaktiva moment där studenterna kan komma i kontakt med politikerna och dessutom skriva under upprop, se vad partierna lovar gällande grundutbildningen och studenterna osv.

Jag ser fram emot att arbeta hårt med kampanjen den kommande tiden och det känns verkligen som att politikerna behöver få upp ögonen för hur vi på riktigt kan säkra vår framtida arbetsmarknad, tillväxt och välfärd.

I förstadiet till kampanjen har vi även rest runt i Sverige och träffat studentkårerna och gjort lokala utspel. De lokala utspelen finns samlade här. Här är ett exempel på en sådan artikel.

Ett exempel på ett glädjande uttalande från en rektor är följande från Lars Ekedahl som är rektor för Högskolan väst: ”– SFS har vårt fulla stöd, vi har en gemensam agenda med dem”

Nedan finns en karta över Sverige med bilder från de lokala utspelen;

See in fullscreen mode

Sprid gärna information om kampanjen. Här finns lite exempel på hur våra medlemskårer stödjer kampanjen;

http://www.jonkopingsstudentkar.com/Templates/News1.aspx?PageID=132c5911-c274-4c1a-a2c2-d2f041d92ee9

http://tidning.dalastudent.se/?p=1262

http://www.dalastudent.se/2010/05/23/sveriges-studenter-kraver-kvalitetsreform-av-grundutbildningen/

http://www.nykar.se/2010/05/21/battre-grundutbildning/

http://www.karlstadstudentkar.se/index.php?option=com_content&view=article&id=677:arbetar-foer-baettre-grundutbildning&catid=9:kar-relaterat&Itemid=60

http://www.umeastudentkar.se/

http://www.studentkaren.se/

Nu har vi haft SFS årsmöte, SFS fullmäktige 2010

För några veckor sedan samlades den Svenska studentrörelsen i Uppsala för SFS fullmäktige, SFSFUM 2010. Det var en underbar upplevelse där många viktiga beslut togs inför framtiden. Därtill var stämningen bra och MYSFUM som en variant av SFSFUM satte sig som begrepp. Lokala kommunpolitiker men även t.ex. Tobias Krantz besökte mötet som samlade nästan 500 studentkårsaktiva i tre dagar.

Några av besluten som togs var att införa en vision för SFS som organisation samt det nya styrdokumentet ”Mål och strategier SFS2015” för att skapa en långsiktighet i organisationens arbete. Därtill sänktes medlemsavgiften med cirka 80 % eftersom kårerna får det svårt ekonomiskt efter obligatoriets avskaffande och flera förändringar genomfördes för att göra organisationen spetsigare och effektivare i påverkansarbetet.

Dessutom fick jag och Robin som är vice ordförande efterträdare valda, då vi bara sitter på ett års mandat. Dessa kommer att tillträda den 1 juli 2010 och vi kommer att fasa över under Almedalsveckan samt under en månads heltidsöverlämning i juni. Beatrice Högå från Karlstad tar över efter mig och Elisabeth Gehrke från Lund tar över efter Robin.

Bilder finns här och här.

Inledningen av mötet i Universitetsaulan.

Tobias Krantz talar.

Sista dagen på mötet.

Mötespresidiet arbetar vidare.

Åsiktstorg.

Torgdiskussioner.