Budgettider

Idag kom så de väntade satsningarna på högre utbildning i budgeten. Som många kloka kommenterat så är de förstås till viss del positiva, men även skrala. Regeringen listar satsningarna på utbildning och forskning här.  Några saker känns positiva. I över två år har jag pratat om vikten av en rimlig nivå av lärarledd tid som ordförande för Uppsala studentkår och Sveriges förenade studentkårer och nu går det att se att utbildningsminister Björklund har prioriterat det i satsningarna och i sin retorik. Självklart har även många andra lyft frågan före min tid, under min tid och efter min tid, men det känns skönt att veta att inte allt arbete, alla sena nätter och allt slit varit helt förgäves. Ikväll ska jag träffa styrelsen för SFS 2009-2010 och fastställa verksamhetsberättelsen via Skype. Det känns passande att samma dag fått se budgetpropositionen.

I budgetpropositionen finns en höjning av anslagen till grundutbildningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Höjningen i hela landet är 200 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner per år från och med 2013. Det ger en nivå på en miljard för mandatperioden, vilket är samma summa som Alliansens vallöfte. I relation mot det som jag och SFS drivit är det dock för lite och satsningen börjar för sent. Fem miljarder i totalkostnad fördelat på mandatperioden är det SFS drivit och det tycker jag är en rimligare nivå och mer i linje med de resursbrister som finns.

I budgeten finns även en studielånshöjning på 500 kronor från juli 2011, det är bra då studenter i nöd kan få låna mer. Tyvärr är det även värt att minnas att ökade lånemöjligheter inte är samma sak som en satsning på studenters ekonomi. Det ger även risk till alltför höga studieskulder för många studenter och det gör även att vår alltför skeva fördelning mellan lån och bidrag blir ännu mer skev (även i relation mot resten av norden). Kvalitetsutvärderingssystemet omnämns och även som om det varit framtaget i dialog med bland annat SFS. De som följt min blogg vet hur de diskussionerna med sektorn gick under våren. De stipendiesystem som införs för studieavgifterna är också otillräckliga, det är mycket otaktiskt.

Sveriges förenade studentkårer har kommenterat här och släppt ett pressmeddelande med kloka kommentarer från ordförande Beatrice Högå här. Uppdaterat: SULF är lite besvikna.

Gällande ministerpostrationaliseringen vill jag även nämna att DN:s Wolodarski nu skrivit en ledare om Schlingmann och detta, som avslutas med de bevingade orden:

”Det är betecknande att samma vecka som Sverige fick en statssekreterare för pr så rationaliserade Fredrik Reinfeldt bort sin egen forskningsminister Tobias Krantz.”

Uppsala nya tidning var hårdare och skrev under rubriken ”Släng ut Schlingmann”.

Annars ett stort grattis till min vän Anna Neuman som var engagerad i Uppsala studentkår, som  bland annat vice ordförande, som nu blivit politiskt sakkunnig gällande högskole- och forskningsfrågor för utbildningsminister Jan Björklund. Det är ett vist och bra val av sakkunnig. Grattis även till de utbildningspolitiker som fortsätter i utbildningsutskottet. Mikael Damberg, Betty Malmberg, Ulrika Carlsson, Caroline Helmersson Olsson, Rossana Dinamarca och många fler har fått ett viktigt uppdrag (utskottslistan).