Mörka moln i Storbritannien

Som några av er säkert redan läst så sker oroväckande saker i Storbritannien gällande studieavgifter för högre studier. Handlingsförloppet är intressant även för oss. Detta eftersom utvecklingen i Storbritannien började med införandet av avgifter för endast internationella studenter, sedan infördes efter en ganska lång tidsrymd avgifter för alla studenter. Det är nämligen på det sättet som studieavgifter tenderar att införas. När väl några börjar betala blir det sedan lätt logiskt och rättvist att alla nog borde betala. I Danmark infördes avgifter för några år sedan endast för internationella studenter, nu höjs även där röster om att avgifter borde införas för alla studenter. Som bekant skrev jag en hel del om problemen med införandet av avgifter för internationella studenter i Sverige när jag var aktiv på SFS (t.ex. denna). Jag tänker inte skriva ner argumenten mot avgifter ännu en gång, utan för mer information om mina åsikter om studieavgifter kan ni titta på mina äldre blogginlägg.

BBC rapporterade igår att avgifterna för Storbritanniens studenter i framtiden föreslås få nå nivåer på upp till 9000 brittiska pund per år. Detta enligt regeringens nya planer. Förslaget ska ge en nivå på 6000 pund med ett övre tak på 9000 pund, om lärosätena kan försäkra att fattiga studenter också kan ta sig in. De lärosäten som tar de högsta avgifterna måste nämligen visa hur de arbetar med breddad rekrytering.

Den nationella studentrörelsen (”National Union of Students”, ungefär som SFS) kallar förslaget för en ren tragedi. Planen är att det mesta av avgifterna (ca 3300 pund) ska finansiera indragen statlig finansiering. De nya lärosätena befarar att förslaget nog kommer att leda till att maxnivån kommer att vara det som kommer att behöva användas, samt att det är mycket osannolikt att avgifterna kommer ge en långsiktig och hållbar basfinansiering för lärosätena. De ser stora faror gällande den sociala rörligheten och bredden på studentgruppen. Överlag har det skett stora nedskärningar gällande högre utbildning i Storbritannien, här är en fyndig sångprotest från studenter som jag inte kan motstå att länka till;

Källor säger att det finns de som tror att reglerna för att få ta ut de högre avgifterna ska vara nog för att uppfylla löftena på att vilja öka den sociala tillgängligheten till högre utbildning. Aaron Porter som är ordförande för den nationella studentrörelsen tycker att alla de politiker inom Liberaldemokraterna som nu sviker sina tydliga vallöften att rösta mot avgifter borde skämmas. Ed Miliband som leder oppositionen har också anklagat koalitionen för att bryta sina löften gällande avgifter.

John Denham (”Shadow Business Secretary”) tror att avgifterna ger en kombination av dåliga effekter. Han befarar att mindre lärosäten inte kommer kunna locka studenter på högre avgiftsnivåer medan elitlärosätena kommer att få svårt att konkurrera internationellt. Liberaldemokraternas ungdomsgrupp tror att avgifterna kommer att öka en redan alltför hög skuldbörda för studenterna och avskräcka många från att studera vidare vid högskolan.

Nick Clegg ska nu försöka ta hand om en hotande partirevolt bland Liberaldemokraterna enligt Guardian. Han riskerar ett stort internt bråk eftersom alla deras parlamentsledamöter nu måste rösta för en tredubbling av avgifterna, trots att de alla skrivit under ett vallöfte på att de inte ska stödja någon höjning av avgifterna. En (Jenny Willott) har redan tillkännagivit att hon minsann tänker hålla sig till sina vallöften. Studentrörelsen har också varnat för konsekvenserna av brutna vallöften. De varnar för en stor ”backlash” och att tusentals studenter i landet kommer att organisera protester. Regeringen lär dock inte fällas på den här frågan, om inte ett dussin Tories också skulle vara mot förslaget. Kanske kommer strategin bli att undvika en omröstning om ett lagstiftande förslag?

Den europeiska studentrörelsen ESU har för övrigt kommenterat att OECD i sin senaste rapport faktiskt funnit att avgifter inte ökar genomströmningen för den högre utbildningen, något som studentrörelsen länge misstänkt och påpekat. Det finns vettigare sätt att öka genomströmningen och utbildningskvaliteten, t.ex. att förbättra lärarkontakten och pedagogiken.