Vinterhinder

Jag fruktar för en dyster tågvinter även detta år. Förra året var jag en av de många som ofta håglöst vandrade runt på överbefolkade stationer i väntan på ett räddande tåg, eller som långa kvällar satt i stillastående och fullpackade vagnar i väntan på att få fara vidare genom vintermörkret. Efter de problemen jag upplevde reagerar jag lite över vad som händer dessa dagar.

Igår kunde vi i alla tidningar läsa om ett av vinterns första större haverier. Nära tusen passagerare fick evakueras och det verkar som om stambanan genom Östergötland har åkt på en rejäl smäll som kommer ta tid att reda ut. Beskeden i media tyder på att de kraftiga problemen kommer fortsätta under onsdagen. Södra stambanans kontaktledning är nedriven längs en sju mil lång sträcka. Trafikverket vill inte ens börja gissa om när arbetet ska vara klart. Det mest spännande och ironiska gällande gårdagens kaos var dock denna tweet på Twitter:

@sydSvenskan Riksdagsledamöter missade möte om minskat stöd till järnvägen idag. Deras tåg var försenat. http://syd.is/gzsCEL #sjab  (Läs mer här.)

Det är nämligen så att Regeringen har bestämt sig från att minska underhållet för järnvägen med 700 miljoner per år till 2013. Trafikverket har i sin tur varnat om de beräknade följderna i en kritisk rapport till regeringen. De drar slutsatsen att nedskärningarna bör leda till ökat antal stora trafikstörningar och att gods flyttas från tåg till väg. Trafikverket pekar på en beräknad försämrad punktlighet från 95 till 87 procent, ökade förekomster av driftstörningar likt vinterkaoset 2010, större krav på beredskap, samt att tågen kommer få hålla lägre hastigheter i framtiden för att bibehålla säkerheten.

Jag anser att det är ett fantastiskt dåligt beslut att underminera vårt tågnät trots dessa varningar från ansvarig myndighet. Det är tydligt att de neddragningar som redan gjorts de senaste åren lett till stora problem. Att ytterligare försöka minska på underhållet kommer inte att förbättra situationen.

En sak som ett modernt samhälle ska stå för är ett väl fungerande tågnät. Det är ytterst relevant att vår tågkommunikation fungerar så väl att medborgarna kan lita på att de i regel kommer fram i tid, och det även på vintern. Som det är nu kommer både individer och samhälle att förlora stort på nedskärningarna.

Uppdaterat: Idag på radion har det rapporterats att Sverige satsar minst i hela Europa på underhållet av tågnätet. Regeringen har även lovat att 0,5 miljarder ska få omfördelas till underhåll nästa år inom Trafikverket för att ordna lite av problemen.