Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem

SUHF har nu utfärdat ”Rekommendationer om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystem”. Bra att känna till för oss kåraktiva studenter