USA satsar på att få flest högskoleutbildade i världen till år 2020

USA vill få fler högutbildade, närmare 8 miljoner fler. Målet för USA:s regering mål är att alla amerikaner ska ha ett års postgymnasial utbildning och att USA ska ha världens högsta andel högskoleutbildade 2020. Jämför detta med debatten i Sverige där vi drar in högskolebehörigheten för gymnasieprogram,  slopar målet på att 50% av en årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning före 25 års ålder och tar bort möjligheten med 25:4-regeln. Inte heller EU har något lovande att komma med. Det mål som EU-kommissionen har slagit fast är att 40 procent i åldrarna 30-34 år ska ha genomgått en minst tvåårig eftergymnasial utbildning år 2020. Läs mer om detta i en välskriven bloggpost av German Bender.

USA vill också få fler att ta sig igenom högskolan meddelar Högskoleverket i ett nyhetsbrev. Tre fjärdedelar fortsätter att studera efter high school i USA, men mindre än 50% har tagit examen sex år senare.Det finns alltså problem med genomströmningen. I Sverige har den debatten de senaste åren slutat i hårdare regler från CSN och fler sätt för studenterna att fastna i systemen. I USA satsas istället ca 20 miljoner dollar på ett stipendieprogram för de som vidtar åtgärder för att höja examinationsgraden och 50 miljoner i morot till de som också lyckas. I budgeten för nästa år läggs sedan 123 miljoner dollar till de som lyckas bäst, utan att höja studieavgifterna. USA arbetar alltså mest med morötter och inte med piskor när det gäller genomströmningen.