Utbildning som en vara?

I Skottland ökar nu antalet stämningar av lärosäten från studenter som vill få högre betyg. Fyra fall har gått till domstol medan två har nått förlikning medan ett annat skickats tillbaka till lärosätets överklagandenämnd.

En av orsakerna är att studenterna som betalar stora summor pengar studieavgifter för utbildningarna sägs se sig  mer som konsumenter än tidigare. Den här utvecklingen kommer vi att få se här i Sverige också och jag har redan varit med vid ett flertal tillfällen där problemet diskuterats. Vi riskerar alltså att röra oss från bilden av utbildning som en rättighet med studenten som en aktiv medaktör inom akademin och närma oss bilden av studenten som en kund som köper varan utbildning.

Läs mer här.