Avskaffa utbildningsbidragen för doktorander

I Lund avskaffades nu utbildningsbidragen för doktorander som jag bloggat om tidigare. I veckan har nu rektor i Lund tagit beslutet om att bidragen avskaffas i december 2012.

I Uppsala har vi inte nått lika långt, men Uppsala studentkårs doktorandnämnd under Marta Axners ledning debatterar väl i UNT idag om behovet att avskaffa bidragen även här.

För övrigt har prins Daniel hamnat i trubbel gällande att ha köpt en utbildning för att kunna ta sig in med låga betyg.