Ökad trygghet för doktorander fortsätter diskuteras

Sedan mitt senaste inlägg har frågan om att avskaffa utbildningsbidragen för doktorander fortsatt diskuteras, speciellt i Uppsala. Detta är en viktig fråga då doktorander som går på utbildningsbidrag inte omfattas av trygghetssystemet. De har t.ex. inte rätt till föräldrapenning och när de går över till att få en riktig tjänst tar det ändå åtta månader innan de får rätt till föräldraförsäkring.

Marta Axner som är ordförande för Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår har diskuterat frågan i Vetenskapsradion och tidningen UNT har också följt upp Doktorandnämndens debattartikel med en nyhetsartikel.

Förhoppningsvis kommer vi få se en snöbollseffekt vid våra lärosäten när Lund och Luleå faktiskt tagit steget för att avskaffa bidragen och förbättra doktorandernas villkor.