Rektor och professor emeritus: ”Kortsiktig nytta ett hot mot all högre utbildning”

I helgen skrev Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, och Sven-Eric Liedman, professor emeritus i Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, en debattartikel på DN debatt om problemen med nyttofokuset i dagens debatt om högre utbildning. Läsvärt även om många delar av debatten känns igen.