1 av 4 högskoleplatser i England konkurrensutsätts?

I England finns det ett helt oroväckande och olustigt förslag ute som visar var vi kan hamna om vi tar ”konkurrens för kvalitet”-tänket för långt. Förslaget finns i deras ”White Paper on the future of higher education” och går ut på att en av fyra högskoleplatser i landet ska konkurrensutsättas. Dessutom indikerar de att den här andelen kan åka framöver.

En del av konkurrensen ska baseras på betyg där platser fördelas till de som lockar till sig de mest högpresterande eleverna. Den andra delen av konkurrensen baseras på att lärosätena som tar ut avgifter under 7500 pund får bjuda mot varandra om platser, baserat på ”quality, value for money and student demand”. Ca 85 000 platser ska genom detta försättas i fri konkurrens mellan lärosätena. Läs mer här.

Ministern förnekar att det hela har som mål att koncentrera elitstudenter vid vissa lärosäten, hans svar på den frågan var följande:

“I’m not trying to plan the system. The whole point about this is we’re taking some steps back and it will be the choices of students and the reaction of institutions – I have no view on that”

Tryggt att som ansvarig minister bara behöva ta ett steg tillbaka och släppa ansvaret eller hur?

Jag tror att förslaget riskerar att starkt motverka breddad rekrytering, öka antalet platser för högpresterande studenter vid de bästa lärosätena och öka skillnaderna i studentsammansättning. Dessutom verkar det fortfarande inte finnas så mkt tankar på statens ansvar för kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Sedan gissar jag att det borde försvåra den långsiktiga planeringen för lärosätena.

Aron Porter, ordförande för NUS UK, deras studentrörelse, beskrev läget så här;

”Fees have been tripled and students have been exposed to the potential chaos of the market and yet there are still no concrete proposals for how quality, accountability and access will be improved.”