Breiviks och hans idévärld – inte bara en ensam galning med egna idéer

Sedan min förra bloggpost har det varit en lång diskussion om Breiviks motiv och om det manifest han skrivit (eg. sammanställt, se mer nedan) och spridit på nätet (här kan ni läsa DNs beskrivning om manifestet). Jag skriver det här inlägget för att jag precis som många andra vill höja en varningsflagga för att endast beskriva Breivik som en ensam galning med idéer och motiv utan någon spridning. Det manifest han skrivit, det han tidigare skrivit på nätet och de idéer han försöker sprida är som Expo beskriver redan vardagsmat på islamofobiska hemsidor. Lisa Bjurvald skriver också i Expressen om att Breiviks åsikter återfinns i den numera alltmer rumsrena islamofobin.

Jag har läst lite av det som Breivik ”skrivit” i sitt manifest och det är skrämmande på flera nivåer. Som jag skrev om i min senaste bloggpost så ser han verkligen en kamp och ett begynnande krig mot Islam och det han kallar kulturmarxismen. Han kanske var ensam när han utförde dåden men det finns fler runtom i Europa som ser samma vridna hotbild som Breivik och vars diskussioner inspirerat honom, även om det förhoppningsvis är ytterst få som någonsin skulle se sin ideologi som skäl för rena terrordåd. Expo har skrivit en läsvärd artikel på temat med rubriken ”Ingen ensam galning” och skriver även om manifestet här. Även the Guardian har skrivit (även här) om varför tragedin måste leda till åtgärder och om den förändring i retorik som jag skrev om i mitt förra inlägg. Några tänkvärda citat från the Guardian:

”But even with this history, when this devastating terror hit us, we instantly suspected the Islamic world. It was the jihadis. It had to be. It was immediately denounced as an attack on Norway, on our way of life. In the streets of Oslo, young women wearing hijabs and Arab-looking men were harassed as soon as the news broke. Small wonder. For at least 10 years we have been told that terror comes from the east. That an Arab is suspicious, that all Muslims are tainted. We regularly see people of colour being examined in private rooms in airport security; we have endless debates on the limits of ”our” tolerance. As the Islamic world has become the Other, we have begun to think of that what differentiates ”us” from ”them” is the ability to slaughter civilians in cold blood.”

”The terrorist was a white Nordic male; not a Muslim, but a Muslim hater. As soon as this was established, the slaughter was discussed as the deed of a mad man; it was no longer seen as primarily an attack on our society. The rhetoric changed, the headlines of the newspapers shifted their focus.

SR rapporterar om de risker som finns med att idéerna sprids. Läs också ”Män som hatar socialdemokrater” i Sydsvenskan.

När det gäller nätdiskussionen angående om Breivik hade politiska mål eller bara ville hatmörda (en viss skillnad för om det ska klassas som terrordåd eller ej då terror ofta inkluderar politiska mål genom våld eller hot om våld) så verkar det nu onekligen som att han haft tydliga politiska mål. Det tycks som att Breivik planerat terrordåden i nio år och enligt hans advokat fanns även följande tydliga politiska skäl för valet av de specifika måltavlorna (från DN):

– Han har berättat att han åkte till Utöya för att ge Arbeiderpartiet en varning om att domedagen kunde komma om partiet inte ändrade sin politik, säger Breiviks advokat Geir Lippestad till tidningen.

– Han ville skada partiet och rekryteringen så mycket som möjligt. Han kallar AP-folk för marxister, säger Lippestad.

Det ska förstås noteras att han förmodligen kan vara galen samtidigt som han utfört terrordåd, många terrorister är förstås också galna. Det viktiga är att inte avfärda honom som ensam galning. Statsvetaren Ulf Bjereld drar följande slutsatser:

”Terrorism är ett komplicerat begrepp. Men i det här fallet är det inte särskilt svårt att tillämpa det. Med terrrorism menas ungefär en handling som genomförs i syfte att uppnå vissa politiska, religiösa eller ideologiska mål och där förövaren använder sig av våld mot oskyldiga för att skapa skräck och uppmärksamhet. Attentaten i Oslo och på Utøya uppfyller dessa kriterier och bör därför heller inte kallas för något annat än just terrorism.

När det gäller den idébild som han skriver om i manifestet så är även den skrämmande, galen och grym. Den är dock ingen ny idébild utan en lång och välstrukturerad sammanslagning av redan befintliga begrepp och tankar. Han blandar dock ideologin med en detaljerad beskrivning av ett långt projekt som till år 2083 ska resultera i att ett Västeuropeiskt inbördeskrig då ska vara vara avslutat (inklusive avrättningar av förrädare och muslimdeportering). Några beskrivande exempel från det Breivik skriver i sin 1516 sidor långa text (jag har bara skummat lite) är följande:

 • Han kallar sig själv ”Justiciar Knight Commander for Knights Templar Europe and one of several leaders of the National and pan-European Patriotic Resistance Movement.” Om han fantiserar ihop sin sekt, sprider desinformation eller om den finns är svårt att säga. De flesta experter finner det dock osannolikt att någon sådan sekt skulle kunna finnas. Han är också stolt över att vara av ren Vikingasläkt. Han berättar att han skrivit hälften av texten själv, resten har ”andra” skrivit. ”The rest is a compilation of works from several courageous individuals throughout the world.” Det har nu visat sig att han faktiskt har stulit mycket av texten från terroristen Unabombaren (men ändrat t.ex. ”leftists” till kulturmarxister och svarta till muslimer.
 • Han börjar inte helt oväntat sin text med att förklara begreppet ”politiskt korrekt”. Att prata om politisk korrekthet som hindrar vad som får sägas är ett vanligt grepp hos diverse nättroll och rasister, något som de flesta internetdebattörer nog stött på. Hans förklaring har som första rubrik ”How it all began – Political Correctness is Cultural Marxism”.
 • Under rubriken ”The name of the devil” räknar han upp flera begrepp som han hatar och inkluderar här även bl.a. feminismen (den skruvade jämställdhetsmotståndaren Per Ström har dock lyckats med konststycket att beskylla feminismen för det som hände i en bloggpost idag): ”cultural Marxism, multiculturalism, globalism, feminism, emotionalism, suicidal humanism, egalitarianism”.

Exempel på andra kapitel/teman ur texten som bl.a. illustrerar hans idéer om ett Europa i kamp mot Islam:

 • EU’s deliberate strategy to Islamise Europe
 • Jihad Destroys the Swedish Model
 • Islamisation and Cowardice in Scandinavia
 • ANTIFA/Labour Jugend – State sponsored Marxist lynch mobs
 • Green is the new Red – Stop Enviro-Communism
 • A new era has come – the time for dialogue is now over
 • 3. A Declaration of pre-emptive War (book 3)  Western European Civil War Phase 2 Western European Civil War Phase 3
 • Future deportations of Muslims from Europe
 • Christian justification of the struggle

Så här beskriver han sig själv i slutet, ett bra exempel på den vridna bild han skapat av sig själv. Låt oss verkligen hoppas att hans eventuella planer på att bli en hjälte och inspirationskälla krossas (för övrigt bör verkligen ingen ge honom någon tillgång till de FB och Twitterprofiler han la upp innan dåden, media har redan använt dem tillräckligt mycket – lyssna även på Studio ett.):

”I will always know that I am perhaps the biggest champion of cultural conservatism, Europe has ever witnessed since 1950. I am one of many destroyers of cultural Marxism and as such; a hero of Europe, a savior of our people and of European Christendom – by default. A perfect example which should be copied, applauded and celebrated. The Perfect Knight I have always strived to be. A Justiciar Knight is a destroyer of multiculturalism, and as such; a destroyer of evil and a bringer of light. I will know that I did everything I could to stop and reverse the European cultural and demographical genocide and end and reverse the Islamisation of Europe.”

I slutet spekulerar han också på långsikta och hårresande lösningar i framtiden:

”… we should limit the executions of category A and B traitors to 200 000 in Western Europe. A better alternative than execution of the remaining, the category C traitors, would be to establish a large multiculturalist zone in southern/eastern Europe, perhaps Anatolia, or on other territories which has been invaded and occupied by Muslims. In these newly created zones; the cultural Marxists category C traitors and those of the non-Europeans considered as politically disloyal will be deported to and allowed to live and create their imaginary utopia. A cultural Marxist or a so called “internationalist” does not feel much love for his ancestral country as he believes we are all citizens in a global community. So they should recover easily from the process of being deported to another country.

Jag hoppas att texten inte får alltför stor idémässig spridning  (SÄPO följer nu spridningen och diskussionerna) och att folk ser igenom hans störda idébild. Förhoppningsvis är också längden ett hinder, manifest brukar frodas bäst när de är några få sidor långa. Det farligaste är dock fortfarande den groende islamofobi och intolerans som närt Breivik och inspirerat honom till hans dåd.

Som en varm och hoppingivande avslutning vill jag påminna om Stoltensbergs tal, fantastiskt.