Debatt: ”Höst och bostadsbrist” – ETC UppsalaDemokraten

Publicerat 12/9 2011

Terminsstarten har återigen passerat vid Uppsala och landets högskoleorter. Med den följde en nyhetsrapportering som kändes lika förutsägbar som de första höstlöven på Fyrisån, nämligen berättelserna om den akuta bostadsbristen för landets studenter. Tyvärr får dessa frågor bara utrymme i media några få veckor varje år vid terminsstart. Kanske är det därför som de ansvariga ministrarna Odell och Attefall i flera år kunnat slippa undan att genomföra några av de satsningar som skulle behövas för att sätta fart på byggandet?

Uppsala är en av de värst drabbade städerna av bostadsbristen. Enligt SFS bostadsrapport har Uppsala ca 45 000 studenter, 11 000 studentbostäder och en avstannad nybyggnation. Enligt Uppsala studentkår bodde 40 % av studenterna provisoriskt sin första tid och 30 % hade inte funnit permanent boende ens vid slutet av sin första termin. SCB:s bygglovsstatistik visar också att byggandet av studentbostäder i stort sett har upphört helt i hela landet. Förra året byggdes ynka 125 studentbostäder, en skamligt låg siffra. Den krassa sanningen är att byggandet störtdök efter att de statliga stimulansåtgärderna för byggande av studentbostäder avskaffades av den borgerliga regeringen. Det tycks nämligen finnas ett starkt ideologiskt borgerligt motstånd mot att stimulera sådant byggande. Samtidigt anses det helt rimligt att stimulera branscher som RUT och ROT.

Det går att diskutera nackdelar och fördelar med stimulansåtgärder många varv, men det är ett faktum att studentbostadsbyggandet tvärbromsade när de försvann. Studentbostäder tillhör nämligen inte en vanlig marknad. De är dyra att bygga och samtidigt är studenter en samhällsgrupp med svag ekonomi. Boverkets undersökningar visar att det därför är svårt att producera bostäder som studenter faktiskt har råd med. Därför var stimulansåtgärderna nödvändiga för att få ekvationen att gå ihop.

Det Attefall istället föreslår som lösning på bostadskrisen är att göra det gynnsamt att hyra ut rum i andra hand samt kortare planprocesser och mindre byggnormsregler. Nog behöver planprocesserna förenklas, men hans förslag är långt ifrån tillräckliga. Enligt Boverket är ändringar i byggreglerna inte ett speciellt verkningsfullt redskap. Att hyra ut rum kan vara en temporär lösning, speciellt vid terminsstart, men det åtgärdar inte den utbredda bostadsbristen. Det är inte heller rimligt att anta att en samhällsgrupp ska finna sig i att samhällets främsta lösning för dem är att de ska bo inhyrda i rum i andras villor. En politik som inte har bättre lösningar än så leder varken till jämlikhet eller något kunskapssamhälle.

Det som istället behövs göras är att stimulera byggandet av både hyresrätter och studentbostäder. I Håkan Juholts sommartal lyftes nyligen bostadsfrågan för studenter, en välkommen markering. En av punkterna är återinförande av just stimulansåtgärder för studentbostäder. Andra är att sänka parkeringsnormen för studentbostäder, något som Boverket också föreslagit, att ge kommunerna ansvar för blandat byggande och ett ökat ansvar för förmedling och andrahandsförmedling. Det är välkomna förslag.

Vi får aldrig låta möjligheten att studera bli beroende av klassbakgrund och plånbokstjocklek. Därför måste vi också se till att det finns studentbostäder med rimliga hyror.

Klas-Herman Lundgren
Aktiv i många år inom Uppsala studentkår och SFS, satt bl.a. i Boverkets referensgrupp till ”Student söker bostad”, en översyn av studenternas bostadssituation 2010.