Snart ny rektor för Uppsala universitet

Den senaste tiden har det varit möten, möten och åter möten. Förutom möten i jobben och med diverse styrelser och grupper har jag nämligen suttit i Uppsala universitets rekryteringsgrupp för ny rektor.

 

—————————-

Uppdatering [3/10]: Idag röstade hörandeförsamlingen i en rangordnad sluten röstning, det var mycket spännande. Eva Åkesson vann den sista omröstningen mot Kerstin Sahlin med 38 – 26, med som jag uppfattar det ett starkt stöd från studenterna i församlingen. Omröstningen är dock bara rådgivande och på tisdag tar universitetsstyrelsen beslut om nomineringen till regeringen. Det tycks däremot ytterst troligt att Uppsala universitet får den första kvinnliga rektorn någonsin och troligtvis den första rektorn som kommit utifrån.

Artikel i Ergo om det hela.

Tidningen Lundagård har också minnesvärda citat från Lunds universitets studentkårers ordförande om det hela:

Vad kommer Lund förlora?
– En studentvänlig prorektor som lyssnade på vad vi tyckte, och agerade för oss.

Hur känns det?
– Sketadåligt rent ut sagt, nu kommer hon se till att Lunds värsta konkurrenter blir ännu bättre. Men det är såklart kul för henne. Uppsala förtjänar det inte, de är slamkrypare i det akademiska akvariet.

—————————-

Det som är tanken med rekryteringsgruppen är följande:

”En rekryteringsgrupp håller samman processen för rekrytering av rektor och prorektor. Rekryteringsgruppen består av konsistoriets ordförande Hans Dalborg, vice ordförande Anna Ekström samt sex ledamöter (3 lärare,  2 studenter och 1 företrädare för personalorganisationerna).”

Vi som har utgjort rekryteringsgruppen är:

 • Hans Dalborg, Nordea, ordförande
 • Anna Ekström, Skolverket, vice ordförande
 • Sharon Rider, filosofiska institutionen
 • Olle Nilsson, institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • Göran Possnert, institutionen för fysik och astronomi
 • Marta Axner, Uppsala studentkår
 • Klas-Herman Lundgren, Uppsala studentkår
 • Anita Ericsson, områdeskanslier, kansliet för medicin och farmaci

Sedan finns det en hörandeförsamling som var med och utsåg rekryteringsgruppen , den har följande uppgift och sammansättning:

”Hörandeförsamlingen har till uppgift att bistå rekryteringsgruppen i arbetet. Hörandeförsamlingen består av 65 personer (33 lärare, 18 studenter och 14 ledamöter från personalorganisationerna) + personliga suppleanter. Lärarna i hörandeförsamlingen utses av de elektorsförsamlingar som arbetar med valen till områdesnämnder. Fakulteterna är representerade i proportion till sin storlek.”

Det har varit en enormt lärorik upplevelse att rekrytera en myndighetschef. Rektor för Uppsala universitet är dessutom en mycket speciell figur där det krävs många egenskaper och kunskaper. Uppsala universitets rektor är chef för en arbetsplats med tusentals anställda, har inflytande mot kommunen, utbildningsdepartementet och andra myndigheter, påverkar inriktningen på universitetets verksamhet, kan lyfta och värna om studenternas frågor, vara en framträdande profil i den offentliga debatten och så vidare.

Förväntningarna är därmed höga och det finns många åsikter om vad som krävs för att bli en bra rektor.  Merparten av de som är intresserade av sådana poster har redan chefspositioner vilket gör behovet av hög sekretess viktigt. Många möten har det blivit och vi har övervägt alla namn som föreslagits till gruppen noga. Dessutom har jag och Marta ordnat med möten för att diskutera och få input från studenterna i hörandeförsamlingen under processen. Det har varit till stor hjälp och även om sekretessen har varit hög har vi kunnat få viktig vägledning från studentgruppen. Det känns skönt att nu äntligen ha nått steget att kunna offentliggöra slutkandidaterna.

Fyra slutkandidaterna har offentliggjorts (läs mer nedan), förra veckan var det hearing av dessa och på måndag är det dags för omröstning i hörandeförsamlingen.

Jag blev intervjuad i Ergo om processen och även av UppsalaDemokraten. Nedan följer lite av vad jag tycker och som jag också sagt i intervjuerna (ungefär i alla fall, tidningar kortar alltid lite):

– Från studenthåll är vi väldigt nöjda med slutkandidaterna och processen, även om det förstås finns bra kandidater som av olika orsaker inte tagit sig ända fram. Vi har utgått från kravprofilen och försökt bedöma kandidaterna efter deras kompetens.

– Utifrån de kandidater som går upp till hearing tror jag att chanserna är mycket goda att nästa rektor aktivt kommer att driva och arbeta med de frågor som studenterna tycker är viktiga, men jag ser fram emot hearingen och att där få höra mer om deras visioner och tankar, avslutar Klas-Herman Lundgren.

Hur har det varit att ta ställning till vilka som kan bli rektor utifrån ett studentperspektiv?
– Jag tycker att det har fungerat bra. Det har varit en lång process, men både jag och Marta Axner som representerar doktoranderna upplever att vi har fått vara med och bestämma. Det har varit ett öppet klimat och vi har även varit med och påverkat hur kravprofilen skulle se ut i början. Självklart har det varit svårt och alla kandidater vi har hoppats på har inte tagit sig hela vägen, men  rekryteringsgruppen har till slut lyckats enas om fyra personer.

Vad behövs för att bli en bra universitetsrektor?
– Det är naturligtvis många egenskaper som behövs eftersom man leder en stor myndighet med tusentals anställda och studenter.  Som studentrepresentant tycker jag att det är viktigt att rektor aktivt verkar för att studenterna får inflytande över sin utbildning och medbestämmande på varje nivå i organisationen. Det är också viktigt att rektor verkar för mångfald och tydligt deltar i den offentliga debatten.

Är det något särskilt som du skulle vilja att den framtida rektorn prioriterade?
– Det är svårt att välja en sak. På ett stort universitet med framgångsrik forskning som i Uppsala är det viktigt att främja både forskning och utbildning. Det är lätt att lyfta fram forskningen, men rektor måste också se till grundutbildningrna.

 

Slutkandidaterna

De fyra som är de officiella kandidaterna är de nedanstående (i bokstavsordning). Jag inkluderar även länkar till exempel på vad de skrivit som jag hittade när jag gjorde en enkel googling eftersom jag var lite nyfiken, den som är intresserad kan nog hitta ännu mer:

Håkan Billig, f 1955
Professor i cellulärt åldrande och apoptos, Göteborgs universitet.

Intervju

Intervju

(även gammal kårräv, MSF)

Uli Hacksell, f 1950
Professor i organisk kemi. Chief executive officer, ACADIA Pharmaceuticals,
San Diego, CA, USA

Intervju

(även gammal SFS-doktorandrådsledamot och kårinspektor)

Kerstin Sahlin, f 1954
Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, Uppsala
universitet. Prorektor vid Uppsala universitet

Debatt om studieavgifter

Debatt om utbildning

Debatt om utbildning

Diskussion om praktik

Om avgifter

Eva Åkesson, f 1961
Professor i kemisk fysik, Lunds universitet. Prorektor vid Lunds universitet

Om studenter och departementet

Om studieavgifter

Om statsbudgetpropositionen

Om statsbudgeten och antagningen till högskolan

Om studieavgifter

Om studieavgifter

Om utbildning

Om etik

Evas Twitter

UNT har också intervjuat de fyra om sina visioner, det går att läsa här. Sen är det värt att säga att hearingen och svaren på de skarpa frågorna de fick där gav mycket djupare insikt i deras tankar och kompetenser än UNT-artikeln eller att bara läsa deras CV:n.

Tidsplanen framöver är följande:

 • Rekryteringsgruppen lägger fram förslag på ny rektor till konsistoriet den 11 oktober 2011.
 • Konsistoriet föreslår ny rektor vid Uppsala universitet för regeringen, som förväntas fatta beslut i november 2011.
 • Konsistoriet utser prorektor vid sitt sammanträde 15 december 2011.

Kravprofilen som vi var med och uppdaterade i början av processen (och där vi från studenthåll fick in flera ändringar) är den följande:

Kravprofil för rekrytering av rektor för Uppsala universitet

Bakgrund

Rektor:

 • är professorskompetent och har gedigen ledarerfarenhet från akademisk miljö,
 • har aktivt arbetat med såväl forskning som grund- och forskarutbildning.

Ledarskap
I sitt ledarskap har rektor förmåga att:

 • samla organisationen och samverka förtroendefullt med alla personal- och studentgrupper,
 • se till hela universitetet,
 • etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga intressenter, nationellt och internationellt (t.ex. departement, myndigheter, näringsliv och andra universitet),
 • aktivt arbeta för studentinflytande, föra dialog med studenternas företrädare och gynna studentmedverkan på universitetets alla nivåer,
 • arbeta för forskning och undervisning av hög kvalité,
 • driva verksamhet som befrämjar jämställdhet, jämlikhet och mångfald,
 • vara en framträdande och opinionsdrivande deltagare i den offentliga debatten,
 • vara en rektor som är synlig för anställda och studenter,
 • axla arbetsgivaransvaret för en stor arbetsplats såväl verksamhetsmässigt som administrativt och värna om god arbetsmiljö.

Personlighet
Som person utmärks rektor av:

 • hög personlig integritet,
 • mod,
 • visionär förmåga och förmåga att forma en klar idé om universitetet,
 • att hon/han tycker om att vara rektor.