Lunds universitet sågar politiken för hemlösa

Ett utspel från Lunds universitet igår sågade regeringens politik gällande hemlösa och prioriteringen att sänka krogmomsen. Lärosätet ifrågasätter att regeringen väljer att välja att sänka krogmomsen samtidigt som många är hemlösa och barn fortfarande vräks. Det är verkligen inte vanligt att lärosäten på ett sådant tydligt sätt agerar och kommenterar politik i Sverige.

Det går att läsa följande i artikeln:

I ett brev till barn- och äldreminister Maria Larsson och till socialutskottets ledamöter för Lunds universitet fram kritiken att satsningarna i budgetpropositionen på hemlösa och särskilt på barn som lever i hemlöshet är alltför små. I stället för åtta miljoner kronor vill universitetet att man satsar en miljard. Regeringens ambitioner i arbetet mot hemlöshet ifrågasätts.

– Jag konstaterar att man saknar en sammanhållen strategi för att bekämpa svensk hemlöshet, säger Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet som forskat mycket kring hemlöshet

Ska lärosäten blanda sig i på detta viset då? Rektor Per motiverar det enligt mig på ett ganska bra sätt.

 Är det ett universitets uppgift att ta så här tydlig ställning?

– När man har kunskap om ett område och ser att det finns vägar att gå, då har man ett ansvar att påtala det, säger Per Eriksson.

Vi ska inte glömma lärosätenas uppgift att dela med sig av sin kunskap och se till att forskning kommer till nytta. Just nyttoaspekten har regeringen tryckt hårt på och jag tycker inte det bara ska innebära patent och innovationer, utan även att se till att aktuell forskning används av politikerna. Att vara en aktiv part i samhällsdebatten är dessutom en viktig uppgift för ett lärosäte och dess forskare.

Det som står i lagen är följande:

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. (Lag 2009:45[3])

Jag såg för övrigt flera Lundstudenter jubla igår på Facebook över sitt lärosäte för att det vågat ge sig ut i debatten.