Eva Åkesson föreslagen som ny rektor för Uppsala universitet

Idag var en stor dag i Uppsala. Universitetsstyrelsen för Uppsala universitet (där jag sitter som ledamot) föreslog nämligen på dagens möte enhälligt Eva Åkesson (nuvarande prorektor vid Lunds universitet) som nästa rektor från den 1 januari 2012. Detta i linje med hörandeförsamlingens omröstning där Eva fick ca 60 % av rösterna i sista steget. Förslaget går nu vidare till regeringen som förväntas fastställa det under november månad.

Jag har också suttit i rekryteringsgruppen under resans gång, vilket jag bloggat om tidigare. Det känns bra att nu ha fattat beslutet om att föreslå Eva som har haft ett starkt stöd av studenterna i hörandeförsamlingen, precis som hon varit mycket uppskattad av studenterna i Lund. I helhet tror jag hon har det som krävs. Hon är handlingskraftig, tydlig, gillar att leda i grupp, närvarande och engagerad, har humor och värme och en stor erfarenhet av akademiskt ledarskap.

Hon vill se studenterna som medarbetare och studentinflytande som kvalitetshöjande, vill verka för det globala klassrummet och jämställdhet, tvärvetenskap, att universitetet tar plats i samhället lokalt och internationellt, kvalitet i utbildning och forskning, att utbildning och forskning ska hålla samman och förstår breddad rekrytering samt vikten av doktorandanställningar osv.

Sedan är det även första gången någonsin på 535 år som Uppsala har en kvinnlig rektor och en rektor utifrån. Utifrån dessa aspekter är beslutet förstås historiskt.

Om jag någonsin skulle skriva memoarer kommer dagen definitivt att komma med.

Det har också varit roligt och bra att jobba tillsammans med Marta Axner då vi varit representanterna för studenter och doktorander i processen. Tycker vi kunnat samarbeta riktigt bra och utgjort ett bra team. Dessutom har det varit lärorika och bra diskussioner med rekryteringsgruppen och studenterna i hörandeförsamlingen i sin tur har varit jätteviktiga med bra åsikter och förslag.

Nu återstår att välja prorektor (ställföreträdande rektor) på ett liknande sätt – så vi jobbar på.

 

Media om det hela (hittills): UU: Eva Åkesson föreslås bli rektor för Uppsala universitet

– Konsistoriet har stor respekt för den kollegiala processen. Därför följer vi hörandeförsamlingens och rekryteringsgruppens rekommendation. Vi har fått en person med stark och gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap. Hon har energi och humor och kan representera universitetet både inåt och utåt, säger konsistoriets ordförande Hans Dalborg. – Jag är glad, hedrad och mycket förväntansfull. Jag ser fram emot att lära känna Uppsala universitet, säger Eva Åkesson.

Lundagård: Just nu: Eva är Uppsalas val

Varför har ni tryckt på att just Eva Åkesson är en bra kandidat? Matilda Nilsson: – Jag tror att många i kåren ser att det är bra att hon profilerat sig mot frågor som rör utbildningen. Hon ser att forskning och utbildning är tätt ihoplänkat, och vill prioritera frågor som rör anknytningen dem emellan, så som breddad rekrytering till högskolan och avskaffandet utbildningsbidragen för doktorander.

UNT: Eva Åkesson föreslås bli ny rektor

P4 Uppland: Eva Åkesson föreslås bli rektor TV4 Uppsala: Uppsala universitet får sin första kvinnliga rektor

Eva Åkesson, professor i kemisk fysik, föreslås bli ny rektor för Uppsala universitet. – Jag är glad, hedrad och mycket förväntansfull. Jag ser fram emot att lära känna Uppsala universitet, säger Eva Åkesson.

Eva%20%C3%85kesson%20f%C3%B6resl%C3%A5s%20bli%20universitetsrektor

Exempel på vad Eva debatterat angående utbildningsfrågor tidigare:

Om statsbudgeten och antagningen till högskolan

Om studenter och departementet

Om studieavgifter

Om statsbudgetpropositionen

Om studieavgifter Om studieavgifter

Om utbildning

Om etik

Evas Twitter