Högre ambitioner för den högre utbildningen?

Idag var jag på TCOs stora konferens om högre utbildning (i alla fall halva dagen eftersom jag hade möten på förmiddagen). Som vanligt var konferensen mycket lärorik och intressant.

Det mest inspirerande seminariet jag lyssnade på var ”Behöver vi högre ambitioner för den högre utbildningen?” – Ett djuplodande samtal och en kritisk blick framåt och inåt i den högre utbildningens särart och samhällsroll. I panelen satt följande kunniga personer:

  • Ylva Hasselberg, professor, Uppsala universitet
  • Sverker Sörlin, professor, Kungliga Tekniska högskolan
  • Ingrid Unemar Öst, fil dr, Örebro universitet

Det utmynnande i en utmanande, uppfriskande och intressant diskussion. Lyssna på klipp 5 i Bambusersändningen nedan och hör själv om t.ex. vad betyder universalismen i universitet, vem håller inte med om ”det ska vara på vetenskaplig grund”, bör våra forskare göra uppror, är utbildningssystemet på väg åt helvete, vilken sjuka går genom systemet, är autonomin att delegera slakten till de som ska slaktas, vilken politik saknas inför framtiden och mycket mer.

Några tweets från seminariet från mig och andra:

Sverker Sörlin – En dag går det att gå till val på att skapa en bättre högskola – inte idag, men en dag #utbpol #tcoutb
Sverker Sörlin – mer aktivt arbete för lärosätena med antagning viktigt för att få mångfald #tcoutb #utbpol
Hasselberg – bra att mitt univ. (Uppsala) är konservativt & spjärnar mot förändringar – men utb.systemet går åt helvete idag #utbpol #fb
Sverker Sörlin bekymrad över utb.landsskapets utveckling men tror på mirakel #fb #utbpol
Sörlin – olikheter måste finnas i täthet forskning/utb för mångfald – men hur? ingen har tänkt på detta i politiken #tcoutb #utbpol
Ingrid Unemar Öst om när forskning blir synonymt med företagshemligheter. En kultur kontr.prod. för tanken om den fria forskningen. #TCOutb
Hasselberg – leder autonomin till bättre utbildning? – NO way! #utbpol #tcoutb
Hasselberg: Vi är aningslösa när vi inte förstår vad politikernas autonomiförslag betyder: kunskapsekonomi = värdefullt -> politisk styrning
Sverker Sörlin – vanföreställningar om högre . ute och vandrar – pinsamma utspel från näringslivet #utbpol #tcoutb
Sörlin – nu är slakten delegerad till de som ska slaktas – verklig autonomi måste ha pengar – häll pengar på lärosätena #utbpol #tcoutb

 

Andra intressanta tweets om utbildningspolitik från seminariet om livslångt lärande:

Damberg (S) vill se världens mest välutbildade befolkning & att staten tar ansvar inför framtiden #utbpol #tcoutb
Damberg pekar nu på att regeringen dragit ned på antalet utbildningsplatser till förmån för krogmomssänkning #tcoutb #utbpol
Mörtvik: investera i tid i kompetenshöjning, annars kommer det det att kosta mer. #tcoutb
Jan Ericson (M), anser att Jonas Olofssons rapport svartmålar utvecklingen. Olofsson svarar att rapporten är nyanserad #polemik