Att bygga levande broar

Jag såg nyligen ett mycket inspirerande inslag om hur de som bor i Meghalaya i nordöstra Indien över flera generationer planerar och varsamt vårdar växtlighet för att skapa levande broar av rötter. Projekten kan inte slutföras under en livstid utan de som påbörjar dem får i regel räkna med att aldrig kunna nyttja resultaten. Tänkvärt och facinerande om långsiktighet och ansvar inför framtiden.