Forskning för en hållbar utveckling

Hållbar utveckling måste vara en vägledande utvecklingslinje inför framtiden. Men det gäller inte bara i politikens utformning, utan hållbar utveckling måste även vara en aspekt som  genomsyrar våra utbildningar och många forskningsområden (kommer återkomma om detta i framtida bloggposter).

Innan jul hade vi möte med universitetsstyrelsen där vi bland annat fastställde Uppsala universitets nya forskningsstrategier för 2013-2016. Ett stycke i själva inledningen av detta dokument tycker jag väl beskriver varför forskning för en hållbar utveckling är viktigt. Det är även fint att det kommit med redan i inledningen av dokumentet.

”Skapandet av ett hållbart samhälle där nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd, trygg energiförsörjning samt rättvisa ställer stora krav och utmaningar på ny kunskap inom många forskningsområden, var för sig och i samverkan med varandra. En svår och ömtålig balansgång finns avseende samspelet mellan natur och samhälle i ett långt och globalt perspektiv. Klimatförändringar och pågående urbanisering kräver omfattande insatser och ny kunskap för att klara tillgången på drägligt boende, tillgång till mat och rent vatten m.m. Om detta inte klaras finns påtagliga risker för folkomflyttningar, motsättningar mellan nationer och folk samt långvarig och kanske oåterkallelig miljöförstöring.”

Forskningsstrategierna finns att läsa här och nyheten om dem finns här.