Österikes studieavgiftskaos och ett skakande landskap

Vi har ju en del problem angående studieavgifter. Men det är inget mot situationen i Österrike. Detta gick att läsa idag i Högskoleverkets nyhetsbrev:

”I Österrike infördes studieavgifter år 2000, men efter en valseger 2008 avskaffades de åter för studenter som slutför studierna ”inom rimlig tid”. Studenter från länder utanför EU var fortfarande skyldiga att betala avgifter. Avskaffandet överklagades dock och 2011 beslutade författningsdomstolen att de nya reglerna var alltför oprecisa. Domstolen krävde att nya regler skulle vara klara senast 1 mars i år. Partierna i regeringskoalitionen har emellertid inte kunnat komma överens, vilket gör att lärosätena inte kan ta ut avgifter för den kommande terminen. Utbildningsministern har nu uppmanat lärosätena att ändå ta ut avgifter, vilket studenterna protesterar emot. De lovar att stämma sina lärosäten och skapa juridiskt kaos om rektorerna ger efter för trycket från ministern och kräver studenterna på avgifter.”

När jag var i Österrike senast så var det för att vara med på ministermöte om Bolognaprocessen (för övrigt var det en hel del protester då också och vi fick åka med rejäl poliseskort samt med oväntade byten av resvägar) och då skapades the European Higher Education Area (EHEA). Nu släppte precis Europeiska studentrörelsen ESU (där SFS är medlem) nyss följande pressmeddelande om EHEA inför nästa ministermöte som snart äger rum:

 

“Ministers are loosing grip of EHEA”

BRUSSELS – The European Students’ Union (ESU) is very concerned about the future of the European Higher Education Area (EHEA) at the dawn of the Ministerial Meeting on the Bologna Process in Bucharest on 26 and 27 April. In its analysis Bologna With Student Eyes 2012, published on 18 April, it concludes that ever since 2009, the Bologna Process has been sliding backwards in some key action lines such as the social dimension, financing of mobility and sustaining employability.

Läs mer här.