SJ, tänk om!

I morse meddelade nyheterna att SJ kommer sluta sälja biljetter på tågen. Istället blir det straffavgift för de som reser utan biljett (på upp till 1900 kronor). Motiveringen är att det är krångligt att sälja biljetter på tågen och det nämns även att bara 1 procent av biljetterna köps på tågen.

Det här är ett praktexempel på ett kortsiktigt tänkande som kommer skada SJ, göra resenärer irriterade och försämra den allmänna situationen för tågresenärer.

Visst, få biljetter köps på tågen eftersom det redan blivit mycket dyrare att köpa biljetter på tågen (ombordavgift kallas det). Men varför ska inte möjligheten finnas kvar? Om få köper biljetter på tågen så kan det inte vara alltför tidsödande för personalen, men det är samtidigt en sista möjlighet för resenärerna.

Ibland ser jag folk köpa biljett på tåget. Ofta är det turister som inte hittat automaterna och ibland är det någon som blivit rejält försenad. Jag tycker att det är helt rimligt att dessa ska kunna få köpa sina biljetter på tåget. Varför ska inte försenade människor som precis hunnit till tåget kunna få köpa dyrare biljetter på tåget istället för att tvingas vänta på nästa tåg (om det nu går).

Dessutom krånglar automaterna ganska ofta på stationen. Då låter konduktören vanligtvis resenärer köpa biljetter utan extra ombordavgift. Hur kommer det att hanteras i framtiden? Hur kommer resenärer med pendlarkort som glömt eller misslyckats att blippa sitt kort att hanteras? Och hur kommer humöret bli hos de resenärer som råkar ut för konduktörer som inte anser att automaterna på stationen krånglat (det har jag själv råkat ut för och fått betala ombordavgift)?

Jag tror att vi kommer få fler bråk på tågen med dessa straffavgifter. Här följer ett exempel från kollektivtrafiken i Skåne på vad som är ett typiskt konfliktscenario på ett tåg (efter att de förbjudit ombordköp):

”Ett typiskt konfliktscenario är att en enskild resenär som glömt, struntat i eller misslyckats med att lösa biljett, blir hotfull mot en tågvärd som kräver tusen kronor i kontrollavgift.”

 Vi får alltså en otrevligare miljö för SJs anställda och kunder.
Tänk om SJ.