Viktigt besked om doktorandernas villkor!

UppsalaUniversitet-MI UNT kom idag (rättare sagt så såg jag den vid midnatt under USA-valvakan och fick lov att skriva detta) en tydlig debattartikel från Socialdemokraterna och Ibrahim Baylan om att alla doktorander ska anställas från första dagen. Det är ett högst välkommet besked i en viktig fråga för Sveriges framtid som forskningsnation. Doktorander som inte anställs hamnar nämligen på utbildningsbidrag och utanför de sociala trygghetssystemen och riskerar då en osäker vardag, något som varken gynnar dem som individer eller forskningen.

I artikeln står bland annat:

En annan viktig aspekt är att en bred rekrytering till forskarutbildningen långsiktigt blir avgörande för kvaliteten på svensk forskning. Det behövs trygga villkor och bra karriärvägar, annars kommer inte forskarutbildningarna att rekrytera de skarpa tänkare som akademin behöver. Bra villkor och goda karriärvägar medför en attraktivare forskarutbildning och att fler högpresterande studenter väljer den banan. Det skulle också möjliggöra att fler personer i sämre ekonomiska situationer skulle ha råd att doktorera, till exempel ensamstående föräldrar.

Socialdemokraterna har alltid sökt svar i forskningen för att kunna föra samhället framåt. Det kommer vi att fortsätta med. Dåliga villkor och en otrygg vardag för forskare ger inte den bästa forskningen. En bra forskningspolitik kräver också en bra politik för forskare. Därför föreslår vi att alla doktorander ges anställning från första dagen.

Studentrörelsen, bland annat SFS och Uppsala studentkår, och fackförbundet för universitetslärare (SULF) har i flera år kämpat för denna fråga. Det har också varit en viktig fråga för mig personligen. Därför är jag glad över detta tydliga besked som saknades i forsknings- och innovationspropositionen från regeringen. Trygga anställningsvillkor är det enda rimliga om vi ska bygga ett starkt forskningsklimat. Dessutom så är det något som flera lärosäten infört den senaste tiden.

Fackförbundet SULF har tidigare till exempel skrivit:

–  Avskaffa utbildningsbidraget en gång för alla. Om vi ska få duktiga forskare måste vi kunna rekrytera rätt personer och det gör vi bäst genom trygga och förutsägbara villkor vad gäller anställning, sjuk- och pensionsförsäkring för doktorander. Jag hoppas att den kommande forskningspropositionen innehåller förslag om förbättrade villkor för såväl svenska som utländska doktorander, säger Veronica Ekström, doktorand och ordförande i Sveriges doktorandförening, Sveriges universitetslärarförbund.De flesta högskolor och universitet i Sverige ligger ett par steg före regeringen i frågan om finansiering och säkerhet för doktorander. Utbildningsbidraget finns bara kvar på ett fåtal universitet. Också i det sammanhanget är det märkligt att regeringen väljer att lägga ett förslag som innebär bibehållet utbildningsbidrag, även om det bara ska gälla i ett år, och inte som idag i två år.

SFS har till exempel skrivit:

Flera universitet har redan gått över till att anställa sina doktorander från först dagen vilket är det enda rimliga. Regeringen går med andra ord inte hela vägen utan lämnar fortfarande doktoranderna utan fullvärdigt skydd

Uppsala studentkår har till exempel skrivit:

 När andra lärosäten nu visar att det är möjligt, bör även Uppsala universitet kunna konkurrera med att erbjuda sina doktorander trygga anställningar i enlighet med sitt mål- och strategidokument. Både nationellt och internationellt konkurrerar Uppsala universitet om de mest studiebegåvade doktoranderna. Menar universitetet allvar med att vilja vara ett ledande universitet bör det också erbjuda doktoranderna villkor som gör att de mest lovande unga forskarna väljer Uppsala universitet för sin forskarutbildning.

Per Eriksson som är rektor i Lund har också sagt till exempel detta om att avskaffa utbildningsbidragen:

Det är vår skyldighet. Det handlar om ett bättre sätt att hantera vår framtid, våra ungdomar

Uppdaterat: läs också detta inlägg av Maria Ehlin Holk hos Saco – ”Äntligen någon som vill gå hela vägen – låt utbildningsbidragen gå till sista vilan i hela landet!”. I dagens SvD finns ytterligare en artikel om jämställdhetsåtgärder i forskningspolitiken från Socialdemokraterna. Något som enligt mig behövs (se mina tidigare bloggposter).

/H