Resurser och bostäder

För tillfället har det varit mycket i görningen. I helgen har vi haft styrelsemöte för SFS i ett mycket varmt sammanträdesrum från fredag tidig morgon till lördag kväll. Det var mycket spännande och roligt. SFS har verkligen en helt underbar styrelse och vi tog beslut om det strategiskt viktiga dokumentet ”SFS framtid – Arbetsplan för en nationell studentröst genom SFS”. Dessutom har vi tagit beslut om ”Riktlinjer för SFS användande av omställningsstödsmedel från utbildningsdepartementet”. Det dokumentet reglerar användandet av medel från departementet utifrån följande riktlinjer;

”Medlen ska användas av SFS under perioden den 28 maj 2009 – den 31 december 2010 för att upprätta och uppehålla en funktion med syfte att i ekonomiska, juridiska och organisatoriska frågor ge råd och stöd vid omställningen från obligatoriskt till frivilligt medlemskap för studenter i studentsammanslutningar. Funktionens verksamhet ska riktas mot studentkårer vid universitet och högskolor, nationer vid Uppsala universitet och vid Lunds universitet samt fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet oberoende av medlemskap i SFS.”

Just nu känns det verkligen som om SFS ligger i framkant och arbetar mycket strategiskt och energiskt. Det är oerhört roligt och engagerande att bygga en starkare organisation för framtiden.

Sedan senast har det varit mycket om bostäder. Jag har bland annat varit med i Hyresgästföreningens Hem och Hyra gällande bostadsläget och i Dagens industri.

Jag syns även på hogskolan.net gällande vikten av att kraftigt förstärka utbildningens resurser.

Nu kan man också läsa att den nya satsningen Yrkesvux har många fler sökande än platser på fler håll i hela landet. Vi på SFS anser att det ligger ett stort ansvar på den nya myndigheten att redan från början arbeta och garantera studentinflytandet för de vuxenstuderande i enlighet med riktlinjerna för den nya yrkeshögskolan.

Nu har det visat sig vad Leijonborg ska bli efter sin politiska karriär. Han ska bli konsult.

Har du någon gång varit orolig över teknikutvecklingen? Nu kanske det börjar bli dags.

Klas-Herman Lundgren

Nyfiken Uppsalabo som brinner för utbildningspolitik och samhällets uppbyggnad – och som hyser en förkärlek för storskaliga samhällsprojekt, hållbar utveckling, demokrati och jämlikhet. Är civilingenjör, föreningsnörd, pendlare, fotograf, fritidspolitiker och allmänt engagerad. Arbetar sedan flera år i Stockholm med forsknings- och högskolepolitik – just nu med samverkan mellan forskning och samhälle som projektledare och kommunikationsstrateg. Sitter i styrelsen för flera organisationer, t.ex. för en förening som arbetar med mänskliga rättigheter och för en bokhandel. Tidigare ordförande för svenska studentrörelsen SFS och Uppsala studentkår. Har även suttit i bl.a. Uppsala universitets styrelse, Drivhuset Uppsalas styrelse, Uppsala universitets senat och IVAs studentråd. Tar ibland uppdrag vid sidan om som moderator, kommunikations- och organisationsrådgivare samt fotograf. Vill se en kunskapsbaserad politik, och en utbildningspolitik som inte stänger dörrar utan som bygger ett hållbart samhälle. Skriver mest om forsknings- och utbildningspolitik, hållbar utveckling, demokrati- och jämställdhetsfrågor, asyl- och migrationspolitik, infrastrukturpolitik och bostadspolitik. Åsikterna här är endast mina egna och inte min arbetsgivares.

You may also like...