Valtider

Klas-Herman Lundgren

Nyfiken Uppsalabo som brinner för utbildningspolitik och samhällets uppbyggnad – och som hyser en förkärlek för storskaliga samhällsprojekt, hållbar utveckling, demokrati och jämlikhet. Är civilingenjör, föreningsnörd, pendlare, fotograf, fritidspolitiker och allmänt engagerad. Arbetar sedan flera år i Stockholm med forsknings- och högskolepolitik – just nu med samverkan mellan forskning och samhälle som projektledare och kommunikationsstrateg. Sitter i styrelsen för flera organisationer, t.ex. för en förening som arbetar med mänskliga rättigheter och för en bokhandel. Tidigare ordförande för svenska studentrörelsen SFS och Uppsala studentkår. Har även suttit i bl.a. Uppsala universitets styrelse, Drivhuset Uppsalas styrelse, Uppsala universitets senat och IVAs studentråd. Tar ibland uppdrag vid sidan om som moderator, kommunikations- och organisationsrådgivare samt fotograf. Vill se en kunskapsbaserad politik, och en utbildningspolitik som inte stänger dörrar utan som bygger ett hållbart samhälle. Skriver mest om forsknings- och utbildningspolitik, hållbar utveckling, demokrati- och jämställdhetsfrågor, asyl- och migrationspolitik, infrastrukturpolitik och bostadspolitik. Åsikterna här är endast mina egna och inte min arbetsgivares.

  • Ylva, Studentliv

    Hej Herman, jag vill bara förtydliga litegrann kring artikeln i Studentliv, för den har uppenbarligen väckt mycket känslor. Det var inte alls ett ”utspel” från Liberala studenter, utan en helt vanlig nyhetsartikel på vårt eget initiativ. Vi tyckte att det var intressant att studenter som går på HJ och Chalmers, bor hos SSSB eller vill gå ut på nationer i Lund faktiskt inte har möjligheten att välja bort kårmedlemskap. Men det var med facit i hand mycket dumt att vi även nämnde rabatter, för det är självklart en bra och rimlig medlemsförmån.

  • delar din syn på lib. studenters utspel. Väldigt märklig.