Om studenternas inflytande vid Uppsala universitet

Klas-Herman Lundgren

Nyfiken Uppsalabo som brinner för utbildningspolitik och samhällets uppbyggnad – och som hyser en förkärlek för storskaliga samhällsprojekt, hållbar utveckling, demokrati och jämlikhet. Är civilingenjör, föreningsnörd, pendlare, fotograf, fritidspolitiker och allmänt engagerad. Arbetar sedan flera år i Stockholm med forsknings- och högskolepolitik – just nu med samverkan mellan forskning och samhälle som projektledare och kommunikationsstrateg. Sitter i styrelsen för flera organisationer, t.ex. för en förening som arbetar med mänskliga rättigheter och för en bokhandel. Tidigare ordförande för svenska studentrörelsen SFS och Uppsala studentkår. Har även suttit i bl.a. Uppsala universitets styrelse, Drivhuset Uppsalas styrelse, Uppsala universitets senat och IVAs studentråd. Tar ibland uppdrag vid sidan om som moderator, kommunikations- och organisationsrådgivare samt fotograf. Vill se en kunskapsbaserad politik, och en utbildningspolitik som inte stänger dörrar utan som bygger ett hållbart samhälle. Skriver mest om forsknings- och utbildningspolitik, hållbar utveckling, demokrati- och jämställdhetsfrågor, asyl- och migrationspolitik, infrastrukturpolitik och bostadspolitik. Åsikterna här är endast mina egna och inte min arbetsgivares.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/f/9/klasherman.com/httpd.www/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Hej Klas-Herman!
  Diskussionsklimatet under 2009 och 2010 är nog något som UTN och Uppsala studentkår inte är särskilt stolta över idag.

  Vi tycker det är roligt att du som gammal UTN:are och US:are kommenterar debatten och du har en del rimliga poänger. Däremot tycker vi att ditt inlägg inte tar hänsyn till den goda utveckling som skett inom båda organisationerna sedan kårobligatoriet avskaffades. Om du på senare tid tycker att debatten präglats av “felaktigheter och förvanskningar” får du gärna peka ut dem. Att tonen i vissa kommentorsfält varit onödigt hård och hätsk kan vi hålla med om, men vi noterar samtidigt att det är det gamla gardet som står för de hårdaste formuleringarna från bägge sidor. Alla präglas vi av vår samtid.

  Vi skulle i alla fall vilja ge några kommentarer.

  1. Det är roligt att du vill se UTN som en stark sektion. Vi kanske tolkar innebörden av en stark sektion olika, men utan reellt inflytande är sektionerna bara en chimär.

  Vi tror att UTN gärna hade bidragit till en sektionslösning inom Uppsala studentkår, precis som Lotta (ordförande) och Åsa (inspektor) skriver i Ergo. Men att bli en del av en organisation där UTN varken får inflytande eller garanteras ekonomiska medel att kunna fortsätta sin verksamhet anses inte rimligt från UTN:s perspektiv. (http://www.ergo.nu/debatt/20121107-utn-isolerad-fr%C3%A5n-uppsalas-samlade-studentr%C3%B6st)

  2. Att prata om en splittring av studentrösten är att överdramatisera. Uppsala studentkårs egna utredning sammanfattar det väldigt kärnfullt:

  “Oavsett den formella ordningen så bör det inses att om UTN skulle uppnå status som egen studentkår skulle detta inte innebära någon reell splittring av kåren. Kårverksamheten vid teknat-fakulteten är idag inte kopplad till US i någon större utsträckning, och UTN betraktas redan idag både av fakulteten och av utomstående som en de facto studentkår. Argument om nackdelarna med en splittring av studentkroppen grundar sig så att säga på kartan, och inte på själva landet. Är splittringen en katastrof är det en katastrof vi har upplevt dagligen redan i många år”

  Ju förr organisationerna börjar samarbeta desto snabbare kan vi bygga en verkligt samlad studentröst.. Den mest vettiga lösningen idag är att samarbeta på lika villkor med UTN som studentkår, alternativt att UTN blir en sektion med mandat i Uppsala studentkårs fullmäktige. Det senare alternativet förkastade dock Uppsala studentkår i våras.

  3. UTN har TekNat-studenternas perspektiv, men för den skull arbetar de inte bara med frågor inom TekNat. UTN är framgångsrik i sitt nationella påverkansarbete både som självständig kår och i samarbete med Reftec. Förutom CSN-kampanjen så har UTN även varit en av de drivande krafterna för den pedagogiska karriärstegen som nu finns på hela universitetet.

  Som en egen kår skulle Uppsalas alla studentkårer komplettera varandra, både lokalt och nationellt. Idag är UTN utstängd från Sveriges förenade studentkårer, just för att man inte är en studentkår. Med UTN som studentkår skulle TekNat-studenterna få styrkan i att både tillhöra Reftec och SFS.

  4. UTN:s internationella arbete är ett av få områden där organisationerna faktiskt arbetar på lika villkor. Båda organisationerna har en heltidsarvoderad internationellt ansvarig och samarbetet fungerar mycket bra. I princip all information som ges ut från UTN finns idag tillgänglig på engelska, till skillnad från Uppsala studentkår, ta gärna en titt på UTN:s hemsida.

  5. För de gemensamma funktionerna finns det redan en samarbetsfunktion då Farmacevtiska studentkåren och Uppsala studentkår samverkar vilket Uppsalas studentkår i sin kampanj har bortsett ifrån. I framtiden kommer troligtvis även Rindi och Uppsala teknolog- och naturvetarkår utgöra formella kårer på universitetet. Genom att samarbeta kommer vi att kunna skapa en samlad studentröst i de frågor då det verkligen finns en sådan. I andra frågor kommer vi med öppenhet och respekt förhoppningsvis kunna överbrygga och respektera de skillnader som finns.

  I vissa frågor krävs det däremot att en kår agerar kraftfullt för sina egna medlemmar. Under CSN-krisen så var det Uppsala teknolog- och naturvetarkår som stod upp och tog striden. Vi ordnade dessutom med de nödlån som krävdes för att våra studenter skulle kunna rädda sin ekonomi. Med andra ord finns vi som en stark kår som omedelbart kan agera för TekNat-studenternas bästa. Men vi kommer även arbeta för att Uppsala studentkår ska få fortsätta visa upp sina bästa sidor och ser fram emot ett nära samarbete för studenternas bästa.

  Vi håller med dig om att ett samarbete är det bästa. Vi tror att samarbetet mår bäst av att vara på lika villkor. Vi vet också att viljan finns att göra bra saker tillsammans, det framkom framförallt under våren och sommaren då UTN och US tillsammans med Farmacevtiska studentkåren, Rindi och Uppsala ekonomerna förde mycket givande diskussioner om hur framtida sambeten ska lösas.