Svar på kommentar om Uppsala studentkår och UTN

Klas-Herman Lundgren

Nyfiken Uppsalabo som brinner för utbildningspolitik och samhällets uppbyggnad – och som hyser en förkärlek för storskaliga samhällsprojekt, hållbar utveckling, demokrati och jämlikhet. Är civilingenjör, föreningsnörd, pendlare, fotograf, fritidspolitiker och allmänt engagerad. Arbetar sedan flera år i Stockholm med forsknings- och högskolepolitik – just nu med samverkan mellan forskning och samhälle som projektledare och kommunikationsstrateg. Sitter i styrelsen för flera organisationer, t.ex. för en förening som arbetar med mänskliga rättigheter och för en bokhandel. Tidigare ordförande för svenska studentrörelsen SFS och Uppsala studentkår. Har även suttit i bl.a. Uppsala universitets styrelse, Drivhuset Uppsalas styrelse, Uppsala universitets senat och IVAs studentråd. Tar ibland uppdrag vid sidan om som moderator, kommunikations- och organisationsrådgivare samt fotograf. Vill se en kunskapsbaserad politik, och en utbildningspolitik som inte stänger dörrar utan som bygger ett hållbart samhälle. Skriver mest om forsknings- och utbildningspolitik, hållbar utveckling, demokrati- och jämställdhetsfrågor, asyl- och migrationspolitik, infrastrukturpolitik och bostadspolitik. Åsikterna här är endast mina egna och inte min arbetsgivares.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/f/f/9/klasherman.com/httpd.www/blog/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jo ni har varit mycket aktiva, tyvärr tror jag mycket låsts i att fokus varit på egen kår eller inte, samt utifrån en del olyckliga utspel, vilket haft sin roll i att teknatsektionen blivit en sektion utan verksamhet vid sidan om UTN. Gällande höstens diskussioner så är jag inte insatt, det får andra kommentera.

  Jag noterar att ni kommenterar ett i raden av mina påpekanden, det om kovändningen. Problemet med förankringen av valdeltagandesiffrorna är väl att de aldrig förankrats helt. Det har varit ett förslag på bordet, men de klubbades faktiskt inte av Uppsala studentkårs fullmäktige som jag förstått det. Personligen kan jag egentligen tycka att röstdeltagande osv. borde varit med i en projektplan i samband med att beslutet om omröstning togs (eftersom det påverkar kostnad och omfattning av insatser som krävs), samt att omröstningen borde haft tre förslag (fortsätta som nu, sektionsutveckling eller egen kår). Nu gick US ut med sitt pressmeddelande när omröstningen började eftersom de ville att det skulle komma ut att de och UTN inte var överens. Enligt vad jag hört var planen från början att ha haft ett gemensamt pressmeddelande på fredagen. De mer konkreta detaljerna i detta antar jag dock att US och UTN som varit på mötena får diskutera, istället för att vi gör det.

  Tackar för upplysningarna om sektionsplanerna i övrigt. Då bör det fortfarande vara en möjlighet att uppnå. Jag kan dock tycka det är synd att sektionsalternativet beskrivits så negativt. Hade jag varit en lagom oinsatt teknatstudent och från aktiva eller nyligen aktiva UTNare med hög legitimitet fått höra att sektion liknar en lydstat hade jag självklart röstat för egen kår. Men jag tycker inte det är så enkelt. Jag hade nog därför önskat mindre vinklade kampanjer och mer gemensamt material inför omröstningen. Utifrån det material som spridits och den skillnad det funnits i kampanjaktivitet under flera år tror jag det kommer vara egen kår som vinner omröstningen stort, men frågan är på vilket underlag.

  Är det förresten inte lite ironiskt att er kampanj faktiskt bekostas av Uppsala studentkår via att de gett er verksamhetsstöd, precis som kåren delar ut pengar till många andra föreningar runtom vid universitetet?

  Gällande att nå ut till studieråd och programråd så sker ju mycket av det arbetet via US/UTN-studiebevakarna som sitter på UTN, och har inte varit ett framlyft problem genom åren som jag uppfattat det. Det är ju då som UTN och US studiebevakare har chans att briljera genom att kombinera lokalt och centralt arbete.

  Gällande stora och små kårer så är det förstås så att stora kårer i regel märks mer utifrån att de är större organisationer som kan hinna med omvärldsbevakning, har mer resurser för påverkansarbetet osv., men jag skulle säga att det handlar om mycket mer än storleken i sig. Det handlar om att det tar mycket kraft och arbetstid att arbeta mot universitetet centralt, SFS, kommun och andra instanser. Därför resonerar jag om det i inlägget ovan.

  Ni kan gärna lyfta nackdelar om US, men jag tycker fortfarande ni ibland gjort det på ett missvisande och ibland tråkigt sätt. Formuleringar som följande:

  ”Vi tycker att UTN är ganska duktiga på detta, att känna av stämningen, snappa upp åsikter och diskutera med fakulteten. På central nivå ska dock åsikterna tvättas i den ideologiska tvätten innan någon utan koll ska företräda dig.”

  ”Men varför vill Uppsala studentkår så gärna representera TekNat-studenterna? Är det för att deras tungrodda bidragsberoende administration tappar 20% av sina inkomster? Eller beror det på att det är extra creddigt att representera studentgrupper som politiker faktiskt bryr sig om? Vi har ingen aning, men du kan ju fråga dem!”

  ”Med Uppsala studentkårs nuvarande sektionslösning får UTN varken tillräckliga medel för att upprätthålla den omfattande verksamhet som bedrivs eller någon rätt att vara med och påverka Uppsala studentkårs organisation. Vissa skulle nog kalla det för lydrike, men det finns säkert andra fördelar som väger upp bantad studiebevakning och minskad självständighet för TekNat-studenterna.”

  Hade ni enligt mig faktiskt klarat er utan i ert material …

  Ja ni har fått beröm och jag tycker ni varit fyndiga flera gånger, men också kritik, precis som det funnits USare som tyvärr blivit arga efter en del påhopp under olika år.

  Gällande konsistoriet så har det inte varit kvotering av poster och inte skett på det sätt som ni beskrivit det. Och jag tycker ert svar om jackpot och godtycklighet är underligt. Jag förstår inte hur ni kan döma vilka kandidater som varit lämpliga och vilka som skulle ha valts med godtycklighet. Att sitta i universitetsstyrelsen som studentrepresentant handlar dessutom om mer än att bara företräda sin utbildnings studenter, det handlar om att företräda studenterna vid universitetet. Det är lätt att tro att teknokrati är det mest fungerande (legitimitet utifrån att välja dem som kan mest eller den som är ”mest lämpad”), men demokrati är ändå något som brukar fungera rätt okej.

  Det jag frågade om kvotering var mest eftersom universitetet faktiskt i sina planer slår fast att det ska vara jämn könsfördelning i beredande och beslutande organ på samtliga nivåer och områden, och var nyfiken hur ni jobbar med era nomineringar. Men det är bra att ni tagit politisk ställning i frågorna.

  Synd att ni inte tagit ställning ännu om SFS, hade varit intressant att veta.

  Sammanfattningsvis tror jag att ni skulle kunna valt vägen mot en stark sektion och jag tror att det är nödvändigt att konkret fundera igenom hur ni själva ska kunna utföra allt det arbete som Uppsala studentkår faktiskt gjort åt teknatstudenterna tidigare, samtidigt som ni fortsätter göra allt bra ni gör för dem. Istället för två organisationer som jobbar hårt för teknatstudenterna kanske det att bara blir en i framtiden. Jag tycker det vore synd.

 • http://www.xn--minkr-pra.se/2012/11/17/svar-till-svar-pa-kommentar-om-uppsala-studentkar-och-utn/

  De senaste två åren har UTN drivit frågan om samarbete, både som sektion och likställda kårer. UTN har under vårterminen dessutom haft inspel, motioner eller interpellationer, på varje ordinarie fullmäktigesammanträde. UTN arrangerade även en visionskväll och besökte de kårpartier som var intresserade att få en bild av UTN:s organisation och perspektiv. Trots detta har Uppsala studentkår haft en passiv inställning och inte kunnat presentera konkreta visioner för hur UTN och TekNat-studenterna ska inkluderas bättre i framtiden.

  Som en följd av US struktur där fullmäktige byts ut och nya koalitioner skapas upphörde denna konstruktiva samverkan efter sommaren. Det var därför som UTN:s fullmäktige var tvungna att lyfta debatten i Ergo för att påvisa hur US interna arbete gjorde det svårt att förbereda en av läsårets största frågor. Effekten av detta märks även då föregående läsårs samarbete plötsligt kastades ut och US presidium valde att gå ut med en helt egen tolkning av valresultatet under samma dag som omröstningen påbörjades. Även om diskussionerna pågått veckan innan är det väl ändå rimligt att kalla det för kovändning, då det nya kravet är långt ifrån de siffror som diskuterats och förankrats i organisationeras fullmäktige samt varit förankrade i den gemensamma projektgruppen i nästan ett halvår.

  Angående sektionsalternativet har UTN:s krav ändrats väldigt lite sedan 2008. Den mest påtagliga förändringen är att man vill ha ekonomisk trygghet som tillkommit efter kårobligatoriets fall. Detta eftersom TekNat-fakulteten knappast kommer betala två gånger för samma tjänst till samma organisation. Blir UTN en del av Uppsala studentkår bör vi därför också räkna med att fakultetens dirketa stöd försvinner inom en snar framtid.

  I en debatt är det tyvärr omöjligt att alltid vara positiv. Vi kan som exempel ta frågan gällande Uppsala Studentkårs svårigheter med att nå ut hela vägen till programråd och studieråd. Ett genomgående tema i US kampanj har varit att stora kårer märks mer. Ibland med hjälp av mycket tydliga bilder som visar vad US anser om ”små” kårer som UTN, Farmacevtiska studentkåren och Rindi.

  Därför är det naturligt i debatten att Initiativet tydligt visar på nackdelarna med en sådan organisation. Hur allvarligt detta problem är har varierat från år till år. Samarbetet med föregående styrelse var till exempel mycket givande och förberedelserna inför detta val genomfördes som sagt med ett positivt samarbete. Andra år har samverkan varit svårare då US presidium istället har valt att trycka på den formella representationen. Det här har även varit tydligt i debatten då vissa av US förespråkare har varit mycket aggressiva och tillgripit rena personangrepp medan andra har hållit den debattnivå som varit dominerande de år då samarbetet har flutit väl.

  Däremot vill vi poängtera att Initiativet har fått beröm för att vara fyndiga och lagom provocerande även från motsåndarlägret. Debattartikeln med de fyra studiebevakarna beskriver också sin syn på Uppsala studentkår, och även om inte du håller med om deras bild så bör det ändå säga något att de fyra delade studiebevakarna är eniga i sin analys. Även den artikeln har fått beröm från personer inom Uppsala studentkår, framförallt andra studiebevakare.

  Kalla det kvotering eller tradition, men US har alltid valt en TekNat-student till konsistoriet, vi vet inte heller någon som hävdat motsatsen. Ibland blir det jackpot och någon väldigt kompetent person med stark TekNat-förankring utses, medan vissa år utses en godtycklig partirepresentant trots att det har funnits lämpligare kandidater ur ett TekNat-perspektiv. TekNat-sektionen lade en motion om att UTN skulle få utse en kandidat eftersom man troligtvis hade det bästa nätverket för hitta en sådan person. Detta förslag stöddes av studieutskottet men fick avslag i FUM. UTN nominerade även en person på konst-FUM men trots väldigt goda meriter var det naturligtvis aldrig någon chans att få mer än oppositionens röster, oavsett koalitation.

  Vad vi tycker om kvotering är inte särskilt relevant, vill du veta vad UTN tycker om kvotering kan du ta del av UTN:s åsiktsrogram. Där kan man bland annat läsa

  ”UTN anser

  att positiv särbehandling är accepterat men är inte en lösning på jämlikhetsproblem.

  att kvotering skall aldrig tillämpas.”

  UTN har inte tagit ställning till medlemskap i SFS, frågan har inte varit aktuell. Under vårens diskussioner var dock många inom organisationen varit positiva och de ekonomiska förutsättningarna för SFS-medlemskap finns.

  Sammanfattningsvis kan vi säga att vår uppfattning är att Uppsala studentkår inte är redo att inkludera UTN som en stark sektion. Vi hoppas däremot att US är redo att delta i ett samarbete där Uppsala universitets kårer samarbetar nära och i stora frågor och kan enas kring en samlad ståndpunkt.