Category: Utbildningspolitik

utbildningspolitk 0

Några ord om internationalisering

  När det gäller studieavgifter och internationalisering så är det värt att notera vad Olle Wästberg (tidigare statssekreterare, folkpartistisk riksdagsledamot och GD för Svenska institutet) skriver i nättidningen Curie: Mycket...