CV

Kortfattat CV

__________________________________________________________

Särskilda kompetenser

 • Van att arbeta med stort personligt ansvar och mot snäva deadlines
 • God vana av verksamhetsplanering och projektledning
 • God erfarenhet av politik och nationellt opinionsbildningsarbete
 • God vana av strategiskt påverkansarbete och kommunikation
 • God kunskap om utbildnings- och forskningssektorn
 • Moderatorsutbildad, ledarskapsutbildad och mediatränad
 • God erfarenhet av att föra fram budskap i skrift och tal
 • God erfarenhet av utredningsarbete, problemformulering och problemlösning
 • God erfarenhet av styrelsearbete, beslutsprocesser, beslutsförankring och verksamhetsledning
 • God kunskap om användning av moderna kommunikationskanaler
 • God erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk hantering
 • God erfarenhet av organisationsförändringar och organisationsprocesser
 • Erfaren fotograf med vana av avancerad bildbehandling
 • God kunskap inom layout, hemsidor, filmskapande, tryckproduktion och grafik

__________________________________________________________

Arbete

 • Vetenskap & Allmänhet (VA), Kommunikationschef

– Ansvarig för VAs kommunikation och strukturen för kommunikationsarbetet.

– Ansvarig för omvärldsanalys och påverkansarbete.

– Ansvarig för upplägget av kommunikationsfokuserade aktiviteter.

– Ansvarig för att följa upp, analysera och utvärdera kommunikationsarbetet.

 • Egen företagare, Klas-Herman Lundgren kommunikation & fotografi

FA-bevis som egen företagare för arbete som fotograf samt kommunikations- och organisationskonsult på fritiden med mindre uppdrag i mån av tid. Fotograferat konferenser, kanslibilder och bildmaterial av olika slag.

 __________________________________________________________

Tidigare arbeten

 • Politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Uppsala 

Politisk sekreterare i stadshuset i Uppsala för Socialdemokraterna under valrörelsen 2014.

– Tjänsteman åt kommunalråden som politiskt och strategiskt stöd.

– Arbete med politiska underlag och förslag, rapporter och utredningar.

– Programsekreterare för framtagandet av valmanifest för Uppsala.

– Ansvarig för allt valmaterial och delansvarig för valbudskap.

– Arbetsledning och planering av valrörelse och valstuga.

– Planering av kampanjaktiviteter och arrangemang.

– Design av hemsidor, tryckmaterial och digitalt material.

– Praktiskt pressarbete, t.ex. pressträffar, pressmeddelanden och debattartiklar.

 • Vetenskap & Allmänhet (VA), Projektledare och kommunikationsstrateg

Heltidsanställning för att driva flera projekt och jobba med strategisk kommunikation. Har bland annat arbetat med att projektleda stora evenemang och EU-projekt, strategisk politisk påverkan, en rapport om myndigheters arbete med forskningsbaserad kunskapsinhämtning, kommunikationsstrategi, sociala medier och två Almedalsseminarier. Även arbete med rapporter, seminarieaktiviteter, omvärldsbevakning, utredning och kommunikation. VA är en ideell förening som arbetar som en kunskapsnod och samarbetspartner för att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänheten. VA strävar efter att stärka kontakten mellan forskare och olika samhällsgrupper, t.ex. politiker, journalister, unga och lärare. Huvuduppgifterna är kunskapsutveckling, samtal och kommunikation.

 • Sveriges förenade studentkårer (SFS), Ordförande

1 års heltidsarbete för den nationella studentorganisationen som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. SFS representerade 2009 genom sina ca 50 medlemskårer över 200 000 studenter och är remissinstans mot riksdag och regering. Var huvudansvarig för verksamheten, arbetade främst med politiskt nationellt påverkansarbete, utbildnings- och studentfrågor, kampanjer, medlemskontakt, mediakontakt, diskussioner med politiker och myndigheter samt med omfattande och långsiktiga organisationsförändringar. Arbete på kansli med ca 10 anställda. Cirka 100 mediaträffar i månaden och 32 remisser besvarade under verksamhetsåret.

 • Uppsala studentkår, Ordförande

1 års heltidsarvoderat förtroendeuppdrag för landets största studentkår med 34 000 medlemmar och ett kansli på nära 20 personer. Huvudansvarig för kårens verksamhet och budget. Ansvarig för övergripande frågor i utbildningspolitiken, långsiktiga strategier, organisationsförändringar, påverkan och kommunikation, personal, kontakt med universitetets ledning, kommunen osv.

 • General Electrics Healthcare, Anställt examensarbete på strategi/marknadsavdelningen

Analys av global läkemedelsmarknad ur teknisk, ekonomisk, medial, juridisk, samhällsekonomisk och politisk vinkel. Inklusive utredningsarbete, ledningspresentationer, enkätundersökning, intervjustudie.

 • Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN), Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig

1 års heltidsarvoderat förtroendeuppdrag. Huvudansvarig för ekonomin med ca 6 miljoner kronor i omsättning,för en expedition, för organisationens interna verksamhetsstyrning med några hundra engagerade studenter, samt även för administrationen. Arbete i öppet kontorslandskap. Dessutom även arbete med avtal, påverkan och reklam.

 • Waystar, Filmproducent
 • Soltorgsgymnasiet, Kemilärare på sommarkurs

__________________________________________________________

Utbildning

 • Uppsala universitet, Civilingenjör inom Molekylär bioteknik 4,5 år

Programmet startade 1991 och är väl förankrat inom den medicinska samt biotekniska industrin. Uppbyggt för att ge såväl praktisk som bred och djup teoretisk kompetens.

 • Uppsala universitet, Kunskapsbreddande kurser 

Bl.a. Svensk modell i ny tid – ekonomiska utmaningar och politiska anpassningsplan, organisation och ledarskap, utbildning och samhällsförändring, filosofi och astronomi, databasteknik, programmeringsteknik, dynamiska system och kaos, beräkningskemi, röntgenkristallografi, kunskapsbaserade system i bioinformatik och protein engineering.

 • Poppius journalistskola, Stockholm 2013

 Utbildningen Skriv debatt och pressinfo 3 dagar.

 • Bommersviksakademin 2013-2014

Socialdemokraternas ledarskapsutbildning, fyra långhelger. Omfattar bland annat seminarium om praktiskt ledarskap i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, seminarier om omvärldsanalys, strategisk kommunikation, politikutveckling och ledarskap.

 • Berghs School of Communication, Metoder för opinionsbildning  2014 

Omfattande följande – Kommunikation och påverkan; Att påverka och involvera, Vem styr kommunikationen?, Dramaturgi som kommunikationsverktyg, Den levande berättelsen. Personlig genomslagskraft och praktisk kommunikation; Presentations- och framträdandeteknik, Personlig utveckling, Individuell talarträning, Improvisation, Olika talsituationer. Cirka 18 timmar.

 • Uppsala innovation centre, Business start 2008

Kvällsseminarieserie om företagsutveckling. Affärsutvecklingsprocesser, patent och immateriella rättigheter, finansiering, presentationsteknik, marknadsföring, projekt- och processledning samt affärsjuridik.

 • IVA, Moderatorsutbildning 2008

2 dagars utbildning i moderering med Malcolm Dixelius, fd. journalist och utrikeschef Aktuellt.

__________________________________________________________

Urval av förtroendeuppdrag

 • Ledamot, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun
 • Ersättare, Produktionsstyrelsen, Uppsala läns landsting
 • Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), ledamot i studentrådet & programrådet
 • Universitetsstyrelsen, Uppsala universitet, ledamot
 • Universitetsledningen, Uppsala universitet, studentrepresentant
 • Rektorsrekryteringsgruppen, Uppsala universitet
 • S-studenters valberedning
 • Suppleant, AK-styrelsen för Socialdemokraterna i Uppsala
 • Vice ordförande, Tjänstemmanaföreningen Uppsala
 • Styrelseledamot, Centrala stans S-förening
 • Styrelseledamot, Laboremus
 • Studentbokhandeln AB, styrelseledamot
 • Entreprenörsstiftelsen Drivhuset Uppsala, styrelseledamot
 • Global Action Plan, styrelseledamot
 • Laboremus, vice ordförande
 • Uppsala studentkår, internrevisor
 • Senator i akademiska senaten, Uppsala universitet
 • Rikssalsstiftelsen, Uppsala slott
 • Stiftelsen Studenten
 • Stiftelsen för kvarteret Ubbo, arbetsutskottet
 • Fullmäktigeledamot (ett flertal år), Uppsala studentkår och UTN
 • Pelarmarskalk, UTN
 • Grafik-, design- och hemsideansvarig, Forsfestivalen, UTN
 • Volontärsansvarig för teknologrecentiorsmottagningens hundratal volontärer, UTN
 • Filmproduktion, UTN två gånger samt  en gång vid Teknat-fakulteten
 • Kök- och bararbete, Östgöta nation Uppsala
 • Mentor i programmering två gånger, prog ramsektionen för molekylär bioteknik och bioinformatik.
 • Vice ordförande, programsektionen för molekylär bioteknik och bioinformatik
Soltorgsgymnasiet