Tagged: bildning

Vissa formuleringar är lite rörande 0

Vissa formuleringar är lite rörande

Jag blir lite rörd när jag läser i Budgetunderlaget 2010-2012 för Uppsala universitet och finner formuleringen ”studenterna bör också kunna ges möjlighet att läsa litteratur som ställer de stora frågorna,...