Tagged: obligatoriet

UNT om kåren och obligatoriet 0

UNT om kåren och obligatoriet

Idag var kåren åter i tidningen angående obligatorieförslaget, läs mer här. Idag kom även lagrådets svar på remissen om kår- och nationsobligatoriet. Nu ser det varken bra ut för kårer...

Firande eller likvaka 0

Firande eller likvaka

Under tisdagen så hanns det med ett rektorssammanträde på morgonen med den hittills bastantaste enskilda handlingen och sedan var det dags att försöka leka med logistiken på kårsidorna i Ergo...