Tagged: rättigheter

Utbildning som en vara? 0

Utbildning som en vara?

I Skottland ökar nu antalet stämningar av lärosäten från studenter som vill få högre betyg. Fyra fall har gått till domstol medan två har nått förlikning medan ett annat skickats...