Category / Studentrörelsen / Studentrörelsen / Uppsala studentkår / Utbildningspolitik

Angående Sveriges äldsta studentkår där jag varit ordförande och engagerad i många år