Debatt: ”Fler studentbostäder kan säkra Uppsalas ställning som studentstad” – UNT

PUBLICERAD 2/9 2008

STUDENTBOSTÄDER. Den 24 augusti skrev UNT om den akuta bostadsbrist som råder i Uppsala.Nyanlända studenter är desperata, och Uppsala studentkår oroar sig särskilt för alla bostadslösa utländska studenter.

Men Tomas Pettersson på AP Fastigheter, som äger Studentstaden, delar inte studentkårens oro över nuläget, skriver UNT. ”Det ser ut som det brukar vid terminsstarten, och kötiderna är som de brukar”, säger Pettersson i UNT.

En snabbt telefonsamtal till Studentstaden upplyser om hur läget faktiskt ser ut. För studentrum är kötiden före terminsstart minst 200 dagar och för lägenhet måste man vänta flera år, oavsett när på året man anmäler sitt intresse.

Uppsala studentkår är oroad över bristen på åtgärder. Bostadssituationen i Uppsala kräver fler bostäder redan i dag, men framför allt måste problemet lösas på längre sikt. De närmaste åren kommer med all sannolikhet antalet studenter i Uppsala att öka, både genom stora årskullar av studenter och allt fler internationella studenter.

Om Uppsala universitet och Uppsala kommun vill fortsätta vara ett attraktivt val för studenter i framtiden måste vi arbeta med samlad kraft för att skapa en bostadssituation som gör det möjligt för studenter att flytta hit och stanna kvar i Uppsala. Vi väntar otåligt på åtgärder från kommunen för att främja ett hållbart bostadsbyggande som säkrar Uppsalas ställning som en lockande studentstad.

Klas-Herman Lundgren
ordförande, Uppsala studentkår

Malena Ranch
vice ordförande i Uppsala studentkår med studiesocialt ansvar

Daniel Fredriksson
vice ordförande i Uppsala studentkår med utbildningspolitiskt ansvar