Angående obligatoriet och adjungeringar

I dagens Uppsala nya tidning skriver jag som ordförande för Uppsala studentkår och Petter Forkstam för Lunds universitets studentkårer ett svar på Leijonborgs insändare om kårobligatoriet. Läs det gärna här.

I onsdags blev det p4 Uppland angående adjungerade professorer som det skrivits om i SvD. Ett intressant men svårt ämne. Adjungerade professorer innebär att universiteten kan knyta intressanta profiler till sig. Det görs genom att en annan arbetsgivare betalar lönen och anställningen får pågå i högst sex år. Ingen utannonsering sker. Detta kan öka samverkansfaktorn men samtidigt kräver det att systemet sköts på rätt sätt och granskningarna som görs väcker tvivel.  Det krävs även att även grundutbildningen får något ut av det genom t.ex.  att de adjungerade professorerna får undervisa. Annars stärker man forskningen genom professorer som inte behöver undervisa lika mycket som många andra vanliga professorer.

Efter radion hade vi styrelsemöte på kåren och arbetade med allt från idéspånande om kårens övergripande verksamhet till lärarutbildningsremissen till datautrustning till hållbar utveckling. Ett välfyllt möte med en bra styrelse.

Herman